Nieuws

Sinds 2011 werd bij knooppunt Batadorp nieuwe natuur ontwikkeld. Deze natuur dient ter compensatie van de herinrichting van de A2 bij Eindhoven. Brabants Landschap was kartrekker voor dit project en maakte het ontwerp. In het gebied is een waterpartij met schelpeneilandjes ingericht voor de kleine plevier. Ook vonden ontgrondingen plaats voor heideontwikkeling en werden poelen, beplanting en een oeverzwaluwwand aangelegd.

Dankzij de goede samenwerking tussen Heijmans BV, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap werd de wand meteen al in het eerste jaar bezet met oeverzwaluwen. Vogelwerkgroep de Pailjaart uit Best telde dit seizoen 150 broedpaartjes oeverzwaluwen, 3 broedpaartjes kleine plevieren en 6 paren kievit in het gebied. Op het filmpje bij dit artikel zijn de oeverzwaluwen druk bezig met het voeren van hun jongen. Overzwaluwen verzamelen eerst een heleboel insecten voordat ze bij het nest terugkeren. Ieder jong krijgt per dag zo'n 20 voedselbolletjes te eten, die wel 500 insecten per bolletje kunnen bevatten! 

Jeugd IVN
Bij het project zijn een aantal jongeren betrokken. De jeugdafdeling van IVN Best dicht jaarlijks de gaten in de wand en zorgt dat de wand niet overgroeid raakt. Het Kempenhorst College in Oirschot ontwikkelde speciaal gereedschap voor dit project en bouwde een hangsteiger.

Coördinatiepunt Landschapsbeheer
Het Coördinatiepunt Landschapbeheer ondersteunt natuurwerkgroepen in dit soort kleinschalige projecten. Afgelopen jaar zijn op deze manier ruim 30 projecten uitgevoerd ter verbetering van het leefgebied van onder andere amfibieën, vleermuizen, zwaluwen en struweelvogels. Samenwerking met gebiedspartijen is hierbij steeds de basis voor succes.

Meer informatie
Bekijk deze video

Video's

Bekijk alle 5 de foto's

Foto's