Nieuws

Al ruim 25 jaar voert de plagwerkgroep van de KNNV Tilburg beheerwerkzaamheden uit op de Regte Heide. Wat ooit begon als een klein groepje dat de vergrassing van de hei te lijf ging met vlagzeis en schop, is stilaan uitgegroeid tot een professionele groep.

Professionele vrijwilligers
Het door ons geadopteerde gebiedje ligt in het zuidoostelijke deel van de Regte Heide en omvat een voedselarm heideven en een wat voedselrijkere leemkuil met directe omgeving, bestaande uit heide en (rafelige) bosrand. Veel variatie op een klein oppervlak dus, wat bijna altijd een garantie is voor veel biodiversiteit. De werkzaamheden die we (willen) uitvoeren, worden altijd afgestemd met de beheerder van Brabants Landschap ter plaatse, Wim de Jong. 

Een onaangename temperatuur …
Ons vrijwilligerswerk bestaat deels nog altijd uit het traditionele zware plagwerk, maar heeft in de loop der tijd gezelschap gekregen van lichtere soorten werk. Om daar meer bekendheid aan te geven, werd op 4 juli per plaatse een informatie-ochtend gehouden. Ondanks het feit dat het de warmste dag van het jaar was, met temperaturen van ruim 30 °C, kwamen er toch nog negen belangstellenden op af. Steeds zoekende naar een plekje in de schaduw van een boom, lichtten de leden van de plaggroep het beheer en de werkzaamheden toe. Binnen het totale werk wordt het aandeel van plaggen steeds minder, terwijl werkzaamheden als maaien, harken, verwijderen van boomopslag, schonen van poelen en dempen van sloten (‘watermanagement’) in belangrijkheid toenemen. De naam ‘plaggroep’ dekt dus eigenlijk de lading niet meer. 

… met aangename soorten
Soorten die van het ‘nieuwe’ beheer de vruchten plukken zijn onder meer ronde zonnedauw, moeraswolfsklauw, beenbreek, veenpluis, klokjesgentiaan, stekelbrem, echt duizendguldenkruid, beekmijtertje, mierenleeuw, gentiaanblauwtje en hazelworm. Verschillende van deze soorten werden ook op de info-ochtend waargenomen, met als blikvanger de massaal bloeiende beenbreek. Naast het reguliere beheer werden ook de projecten van de werkgroep toegelicht, zoals het maaien van pijpenstro in de zomer, bekalken van heide en het verbeteren van het biotoop van de hazelworm. De info ochtend werd eerder dan gedacht beëindigd toen de temperatuur later in de ochtend toch echt onaangenaam begon te worden.

Voor meer informatie
Bezoek de website van de plaggroep of neem voor meer informatie over groen vrijwilligerswerk in Noord-Brabant contact op met Emiel Rijken,vrijwilligerscoördinator bij Brabants Landschap via erijken@brabantslandschap.nl