Nieuws

Te veel begroeiing in de stroombaan van een rivier kan de doorstroming bij hoog water belemmeren. Dit vergroot het risico op overstromingen. Rijkswaterstaat en Brabants Landschap hebben daarom een plan gemaakt waarin zowel natuur als rivierveiligheid geborgd zijn. Inmiddels wordt het uitgevoerd.

Na een excursie voor omwonenden en andere belangstellenden, is op maandag 18 februari begonnen met de werkzaamheden voor project Stroomlijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de natuurgebieden Groesplaat & Sleeuwijkerwaard door aannemer Verhart Groen B.V.

Veilig én natuurlijk
De plannen zijn gemaakt door ecoloog Jos Rademakers en Brabants Landschap. In het plan zijn zowel rivierveiligheid als natuurkwaliteit gewaarborgd. Op dit moment is het project in de afrondende fase; de zaagwerkzaamheden zijn klaar, alleen het restant aan stobben wordt nog verwijderd en er wordt hout versnipperd. Aan de oostkant van de Sleeuwijkerwaard is daarnaast begonnen met de plaatsing van een nieuwe afrastering. Verwacht wordt dat de werkzaamheden precies voor de lente zijn afgerond. U kunt dan samen met ons gaan genieten van het herstellend vermogen van de natuur.