Nieuws

Deze zomer staken 18 jongeren uit Zuid-Korea, Rusland, Tsjechië, Servië, Turkije, Frankrijk, Armenië, Mexico, Polen, Spanje, Taiwan en Nederland vrijwillig de handen uit de mouwen in de omgeving van Halsteren. Hier renoveerden en verbeterden zij de recreatieve waarde van de West-Brabantse Waterlinie. De werkzaamheden bestonden uit het opsnoeien van overbodige begroeiing, het opschonen van paden en het bouwen van een houten uitkijktoren.

De West-Brabantse Waterlinie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen is in de loop der jaren overwoekerd en dichtgeslibd. Om de cultuurhistorische waarde, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieve mogelijkheden van de linie te verbeteren, sloten negen partijen in 2002 een convenant af: Stichting Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Scheldekwartier (tegenwoordig Brabantse Delta), Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen, Stichting Menno van Coehoorn en Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie.

Dit internationale vrijwilligersproject was een samenwerking tussen SIW Internationale Vrijwilligersprojecten en gemeente Bergen op Zoom. Het project werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Bekijk alle 4 de foto's

Foto's