Nieuws

Elk jaar houdt het Coördinatiepunt Landschapsbeheer een enquête onder vrijwilligers (landschapsbeheer, weidevogel- en uilenbescherming) over de activiteiten die zij het afgelopen jaar hebben verricht.

landschapbeheer Landschapsbeheer

De enquête is naar 74 aangesloten landschapsbeheergroepen gestuurd. Van deze groepen zij 59 enquêtes geretourneerd. Een respons van 80%. Er zijn 1.321 vrijwilligers via vrijwilligersgroepen betrokken bij het landschapsbeheer. Incidenteel komen daar de maatschappelijke stages (MAS), deelnemers aan bedrijfsdagen en de Natuurwerkdagdeelnemers bij. In totaal dus 2.391 personen. Het aantal gewerkte uren bedraagt 56.204. Dit zijn bij een werkdag van 8 uur, 7.170 mensdagen. Het totaal Fte bedraagt dus 34 (als voor een Fte 1.680 uur word aangehouden).

weidevogels Weidevogelbescherming

Er is naar 40 bestaande vrijwillige weidevogelwerkgroepen een enquête verzonden. 36 groepen hebben deze geretourneerd. De resultaten van het werk worden ingevoerd in een landelijke database. In totaal waren er 676 personen actief. Per persoon werden in het seizoen gemiddeld 192 uur activiteiten verricht, in totaal dus 130.000 uur. Omgerekend in mensjaren komt dit neer op 77 (aantal uren gedeeld door 1680).

uilen Uilenbescherming

Er is van alle 76 bestaande vrijwillige uilenwerkgroepen een opgave ontvangen met gegevens over de kasten en de broedresultaten. De 76 groepen bestaan tezamen uit 300 personen. Per persoon werden in het seizoen gemiddeld 112 uur activiteiten verricht. in totaal dus 33.600 uur. Omgerekend is mensjaren komt dit neer op 20 (aantal uren gedeeld door 1680).


Totaal aan vrijwilligerswerk
In totaal zijn er 3367 personen betrokken en hebben zij – als je de prestaties in mensjaren uitdrukt, in totaal 131 mensjaren gewerkt.


Het resultaat 

Landschapsbeheerders

 • In totaal werd door de vrijwilligers 250 hectare bos en 430 hectare natuurterrein onderhanden genomen. Als je dit in aantallen voetbalvelden uitdrukt: samen zo’n 1300!
 • Het aantal onderhouden knotwilgen bedroeg 4.400. Bij een onderlinge afstand van 4 meter kom je op een totale rij van 17,6 kilometer knotwilg.
 • De totale lengte aan houtsingels bedroeg 23.100 meter, oftewel 23 kilometer.
 • Ook het aantal onderhouden hoogstamfruitbomen mag er zijn. Dit waren er 780. bij een aantal van 125 stuks per hectare, kom je op 6 hectare hoogstamfruitboomgaard.
 • In 2014 werden er door vrijwilligersgroepen 170 poelen onderhouden. Als je per poel een oppervlakte van 700 m2 aanhoudt, kom je op een totaal van 12 hectare poel.
 • 4.100 meter oevers van waterlopen werden onderhouden, omgerekend is dat 4 kilometer.

Weidevogelbescherming

 • Er werden 4.405 nesten beschermd. Hiervan kwamen 3337 nesten uit. Dit is een percentage van 78,8%.
 • Er was contact met 1284 bedrijven, met een totale oppervlakte van 12.453 hectare.
 • Er werden ruim 90 overeenkomsten gesloten met boeren voor rustzones en braakstroken.

Uilenbeschermers

 • In totaal zijn er door de groepen 5380 kasten gecontroleerd en schoongemaakt. Hiervan zijn 3080 ten behoeve van de steenuil en 2300 ten behoeve van de kerkuil.
 • De steenuilkasten hadden een bezetting van 30%, oftewel 956 broedgevallen, de kerkuilkasten 22%, en dus 418 broedgevallen.
 • Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg bij de Steenuil 3062 en bij de Kerkuil 1680.
 • Er is in Noord-Brabant inmiddels een vlak dekkend netwerk ontstaan van uilenwerkgroepen.

Overzicht Natuurwerkgroepen v2

 

 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen