Nieuws

De12Landschappen heeft €11.250.000,- ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. De twaalf provinciale Landschappen zetten dit geld in om natuur en landschap veilig te stellen en beleefbaar te maken.

De provinciale Landschappen is de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt hen in staat natuur aan te kopen, in te richten en recreatiemogelijkheden te realiseren. De12Landschappen is het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen en is sinds 1996 beneficiant van de in 1989 opgerichte Postcode Loterij.

Goed Geld Gala
Op maandag 26 januari vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van ruim 312 miljoen euro kan schenken aan bijna 100 goede doelen.

Foto (Roy Beusker Fotografie) : Hank Bartelink (links) en Judith Lingeman. 

Contactinformatie:
Christien Janson
Telefoon: 030 – 212 20 37
E-mailadres: c.janson@landschappen.nl