Nieuws

’s-Hertogenbosch, 7 december 2015 – ‘Vanwege succes geprolongeerd!’ Die kreet is van toepassing op de unieke regeling die de provincie Noord-Brabant, de waterschappen en bijna alle gemeenten sinds 2007 hanteren om de Brabantse samenleving te betrekken bij het beheren en verfraaien van het landschap. Tijdens een bijeenkomst in de Brabanthallen hebben bestuurders vanmiddag hun handtekening gezet onder vier nieuwe vierjarige Stika-contracten voor de regio’s Biesbosch Streeknetwerk, Midden-Brabant, Groene Woud en Horst en Raam. Hiervoor komt in totaal vijf miljoen euro beschikbaar.

Cultuurhistorische waardevolle landschapselementen
De afkorting ‘Stika’ staat voor Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Provincie, waterschappen en gemeenten vullen in dit kader een subsidiepot. ‘Boeren, burgers en buitelui’ kunnen hier een beroep op doen om vaak cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen te beheren of aan te leggen. Denk hierbij aan houtsingels, poelen en bloemrijke akkerranden.

Deze activiteiten zijn goed voor mens, flora en fauna: het landschap wordt verfraaid, akker- en struweelvogels krijgen meer ruimte en niet onbelangrijk: soorten als kikkers en salamanders krijgen gelegenheid zich te verplaatsen tussen natuurgebieden.

Tweede of derde gebiedscontract
Het is voor de tweede of derde keer dat de overheden met elkaar een contract sluiten. Dat geeft aan dat ze op de ingeslagen weg verder willen gaan omdat de stimuleringsregeling zichtbaar resultaten heeft opgeleverd voor het Brabantse landschap.

Stika
Het bedrag dat partijen uit een regio bij elkaar brengen, wordt door de Provincie verdubbeld. Deelnemers krijgen een ‘reële’ (marktconforme) vergoeding. Per gebied wordt voor advies aan de keukentafel een veldcoördinator aangesteld, waar mogelijk in samenspraak met agrarische natuurverenigingen. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap coördineert namens de provincie de uitvoering van de stimuleringsregeling.

Akkerranden en houtsingels
Binnenkort kan de tweeduizendste deelnemer aan de stimuleringsregeling verwelkomd worden. De deelnemers hebben gezamenlijk al een forse prestatie geleverd. Voor meer dan 12.000 knotwilgen en 24.000 bomen zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld beheercontracten afgesloten. Dat is een uitkomst voor de knotwilgen; zonder beheer leggen ze het loodje.

Er zijn ook nieuwe landschapselementen aangelegd, zoals 28 hectare aan bloemrijke (akker)randen, 13 kilometer meter wandelpaden over boerenland en houtsingels met een totale oppervlakte van honderd voetbalvelden.

Voor meer informatie:
Ferdinand ter Schure
Coördinatiepunt Landschapsbeheer
Telefoon: 06 - 523 188 40
E-mailadres: fterschure@brabantslandschap.nl

Provincie Noord-Brabant
Jean-Louis Kop
Woordvoerder Gedeputeerde Johan van den Hout
Telefoon: 06 - 527 940 61
E-mailadres: jkop@brabant.nl

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen