Nieuws

Vorig jaar december ondertekenden de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant een gebiedscontract waarmee ze gezamenlijk ruim € 850.000 beschikbaar stellen voor agrarisch landschapsbeheer: een geweldige opsteker voor het landschap.

Boeren en buitenlui gaan voor een mooi landschap
Knotwilgen, houtwallen, boomdijken en bloemrijke randen langs akkers en weiden maken een landschap aantrekkelijk om in te fietsen en wandelen. En wilde planten en dieren maak je het met deze ‘kleine landschapselementen’ naar de zin. Voor een goed beheer ervan bestaat in onze provincie voor boeren en andere buitenlui, doorgaans de eigenaren, sinds 2008 de ‘Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader’ (Stika). Voor bijvoorbeeld het knotten van wilgen of aanleggen van wandelpaden kun je een vergoeding krijgen.

Resultaten in West-Brabant
Het resultaat mag er wezen, met in West-Brabant tot dusver 330 deelnemers, 12.000 (knot)bomen met beheerovereenkomst, 14 km nieuw wandelpad over boerenland en aan bloemrijke randen een gezamenlijke oppervlakte van 24 hectare (= 48 voetbalvelden). Er is dus alle reden om op de ingeslagen weg door te gaan; waarvan acte!

Het begon allemaal in West-Brabant 
De bakermat van deze regeling ligt in West-Brabant. In de jaren ’90 dreigden veel dijkbeplantingen, vooral bestaande uit populieren, gekapt te worden. En er bestond nauwelijks animo om er nieuwe voor terug te planten. Een aderlating voor het landschap dreigde. Er rees protest op uit de streek en het project ‘Dijk van een Landschap’ zag het levenslicht. Door de dijkeigenaren, vooral boeren, te subsidiëren, konden duizenden bomen en struiken terug worden geplant. Ze sieren nu het landschap. Het idee kreeg veel bijval en steeds meer gemeenten, waterschappen én de Provincie wilden ook wel zo’n regeling. En zo werd ‘Stika’ een feit: een Brabant-brede stimuleringsregeling met een gezamenlijke financiering. 

Agrarische natuurverenigingen aan zet
De regeling van bovengenoemd gebiedscontract wordt uitgevoerd door Brabants Landschap in samenwerking met de agrarischenatuurverenigingen (ANV’s) in het gebied, te weten ‘Brabantse Wal’, ‘Tussen Baronie en Markiezaat’ en ‘Drimmelen’. Ze beschikken elk over een veldcoördinator die de boeren gratis voorziet van advies en geven de regeling zo een ‘gezicht’.

Voor meer informatie
Carlo Braat, Coördinator Landschapsbeheer regio West bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer via e-mail: cbraat@brabantslandschap.nl