Nieuws

24 juni 2013 is bekend gemaakt welke projecten in het kader van het programma ‘Landschappen van Allure’ kunnen rekenen op subsidie van de Provincie. Brabants Landschap is erg verheugd dat de ‘Groene Corridor’ er ook onder valt. Dit is een project waarin uiteenlopende partijen gezamenlijk optrekken: de gemeenten Eindhoven en Oirschot, Defensie, het IVN en Brabants Landschap. Deze corridor is een imposante laan van 13 km die straks een verbinding - van allure uiteraard - moet vormen tussen stad en land, tussen Eindhoven en Oirschot.

Het geld zal onder meer worden besteed aan de bouw van een voetgangers- en fietsbrug over het Wilhelminakanaal ter hoogte van Oirschot, wat de realisatie van de héle corridor weer een stuk dichterbij brengt. (Dit punt vormt een bottleneck.) Aan de hand van de subsidietoekenning zullen de partners zich deze zomer buigen over de invulling ervan. In september wordt dan besloten of en hoe er wordt gestart met het project.

Landschappen van Allure
De Provincie investeert eenmalig een bedrag van €56 miljoen in drie Brabantse landschappen: Het Groene Woud (binnen de stedendriehoek Tilburg - Eindhoven - Den Bosch) de Maashorst (Uden - Oss) en de Brabantse Wal (onder Bergen op Zoom). Doel ervan is om de natuurgebieden binnen deze landschappen meer op elkaar te laten aansluiten en daardoor te versterken. Lokale overheden, bedrijven, natuur- en maatschappelijke organisaties trekken in dit streven samen op.

Topregio
Fraaie landschappen maken / houden Brabant aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. Provincie en partners hebben de ambitie uitgesproken om een Europese topregio te worden / blijven op het gebied van kennis en innovatie. Een aantrekkelijke omgeving is daarvoor een absolute vereiste. Het hiervoor eerdergenoemde benodigde bedrag komt uit de opbrengst van de verkoop van Essent-aandelen. Het is een geweldige uitdaging om juist door dit hyperdynamisch gebied een Groene Corridor aan te leggen waarop vaders en moeders met kinderen door het gebied fietsen en op een laagdrempelige manier kennis nemen van wat er gebeurt op de Brainport Innovatie Campus en het militair terrein van Defensie om aan het eind op een Oirschots terras een Brabants biertje te drinken.

Groene Corridor
In de Groene Corridor - waartoe niet alleen genoemde gemeenten en Brabants Landschap het initiatief namen maar ook de Erven Frits Philips en Adriaan Geuze - zal de fietser centraal staan. De op termijn autoluwe verbinding wordt een aantrekkelijke route voor recreanten waar straks van alles te beleven valt. Hiermee wordt een voorbeeld - icoon - gesteld voor de generaties na ons.