Nieuws

Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Zeeuws Landschap en Vogelbescherming Nederland zijn in oktober 2016 een groot grensoverschrijdend beschermingsproject gestart om de patrijs en andere boerenlandvogels te redden.

Dankzij de Interreg-subsidie kunnen de komende jaren in Engeland, Schotland, Duitsland, Vlaanderen en Nederland voorbeeldgebieden optimaal worden ingericht voor de patrijs. In Brabant is een demonstratiegebied (Oude Doorn) en een referentiegebied (Genderen) aangewezen. Elk 500 hectare groot. Hier werken ANV Altena-Biesbosch, NBV Altenatuur, WBE Land van Altena, Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant samen om 30% toename aan biodiversiteit te realiseren. 

Zeer uitzonderlijke vondst
Vrijwilligers van de Weidevogelgroep Altenatuur waren dinsdagmiddag 18 april weidevogelnesten aan het  zoeken op een perceel met zomertarwe, om ze te kunnen beschermen tegen werkzaamheden. De groep werkt hier, nabij Sleeuwijk, al vele jaren samen met akkerbouwer Kobus Kolff. Kolff is met zijn patrijzenranden, keverbank, bloemenblokken en een patrijzenhaag een belangrijke deelnemer binnen het project ‘PARTRIDGE’. Gert-Jan van der Pol, één van de weidevogelbeschermers van Altenatuur, had op het perceel van Kobus vorig jaar met hulp van z'n collega-beschermers een nestje van de veldleeuwerik gevonden. Hij vertelde er tijdens het aflopen van het tarweperceel over tegen de andere vrijwilligers: "Het nestje lag zó mooi verscholen onder een zuringblad. Kijk, net zoals hier." Hij wees als voorbeeld een zuringblad aan met z'n bamboestok en tilde het een beetje op. En alsof het zo moest zijn, keek hij op een klein, crêmewit gekleurd eitje (zie fotogalerij). Kenners weten dat zo'n vondst zeer uitzonderlijk is. Want zelfs een compleet nest met gemiddeld 15 eieren is amper te vinden.

Gebied Oude Doorn

Foto: Demonstratiegebied Oude Doorn met patrijzenrand bestaande uit bloemen, kruiden, granen en grassen   

Eerste uitgebroede nest in demonstratiegebied
De locatie werd doorgegeven aan Kobus zodat hij er rekening mee kon houden. En dat is gebeurd! Afgelopen vrijdag (9 juni) werd na een vlucht met de Weidevogeldrone ook een warmtebeeld gevonden. Vlakbij de nestlocatie, maar aan de andere kant van een greppel dan waar het nest lag (zie foto). Goed nieuws dus! Want, dat zou de hen met kuikens geweest kunnen zijn. Vandaag, woensdag 14 juni, zijn vrijwilligers gaan kijken wat er van het nest terecht is gekomen. En gelukkig bleek dat de eieren zijn uitgekomen. De doppen lagen netjes bij elkaar in het nest. Daarmee is het eerste uitgebroede nest in het demonstratiegebied Oude Doorn een feit. Ook in het referentiegebied Genderen is vorige week een nest uitgebroed. Hans Thur spotte het paar met minimaal twee kuikens. De kuikens zullen nu zelf op zoek moeten naar voldoende insecten (hun voedsel) en schuilplaatsen om te overleven. Binnen ‘PARTRIDGE’ worden biotoopverbeterende maatregelen genomen om het voedselaanbod en de schuil- en broedgelegenheden voor patrijs en andere boerenlandvogels te verbeteren.

Beeld
Foto: Luchtbeeld van de Weidevogeldrone met warmtebron nabij nestlocatie

Op donderdagavond 13 juli wordt een publieksexcursie gehouden om uitleg te geven over de doelen, de aanpak en de eerste maatregelen die zijn genomen binnen het PARTRIDGE-project.


Meer info

Vondst eerste patrijsnest

Interreg PARTRIDGE

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen