Nieuws

Ruim 60 personen waren op 20 juni aanwezig tijdens de eerste regionale ANV-dag voor Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) uit Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. Een gezamenlijke initiatief van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Er was een gevarieerd programma rondom het thema ‘agrarisch natuur- en landschapsbeheer’.

Nieuwe ontwikkelingen Europees landbouwbeleid
Het nieuwe Europese landbouwbeleid wordt ‘groener’ en daarnaast krijgt de streek een veel grotere rol dan nu bij de besteding van de middelen voor agrarisch natuurbeheer. Een zogenaamd gebiedscollectief moet al deze nieuwe taken op zich gaan nemen. Rob Janmaat, directeur bij communicatiebureau de Lynx en bekend met de recente ontwikkelingen, ging met René Steijn (Provincie Zeeland), Rinus van het Westeinde (ZLTO), Peter Kerkhofs (ANV’s) en Erik van Ingen (Coördinatiepunt Landschapsbeheer) in gesprek over de invulling van de gebiedscollectieven. Ondanks het feit dat er nog grote verschillen zijn in professionaliteit van de ANV’s, was samenwerking en elkaars sterke punten benutten de gezamenlijke conclusie.

Leuke streekinitiatieven
Na het eerste gedeelte waren er presentaties van leuke en inspirerende projecten om het landschap mooier en biodiverser te maken. Denk aan de verkoop van ‘plukbonnen’ om de aanleg van bloemrijke randen te financieren, het opzetten van een patrijzenproject, de aanleg van functioneel erfgroen, een boerenzwaluwenproject en hoe belangrijk een goede monitoring is. Hoe je dit als ANV voor elkaar krijgt en de streek daarbij kan betrekken was natuurlijk ook een van de onderwerpen die gepresenteerd werd. De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Excursie ANV Altena Biesbosch
De dag werd afgesloten met een excursie onder leiding van ANV Altena Biesbosch. Er was een excursieroute uitgezet langs wandelpaden door boerenland en brede bloemrijke randen voor akkervogels. Er was ook aandacht voor de resultaten van het akkerrandenbeheer. Hierbij wordt de slogan ‘meten is weten’ gehanteerd . Zeker nu het agrarisch natuurbeheer in de pers de laatste tijd behoorlijk ter discussie is gesteld, is het belangrijk om te weten of datgene wat je doet ook daadwerkelijk resultaat oplevert.

Een blijvertje
Tijdens de borrel ter afsluiting bleken de deelnemers heel positief over de opzet van deze eerste regionale ANV-dag. Daarom zal deze volgend jaar zeker een vervolg krijgen!

Presentaties
Alle presentaties kunt u hieronder downloaden en bekijken. Klik hier voor de presentatie van 'Leven op de Rand'.

Meer weten?

Documenten

Preview ANV dag Introductie2 MB Download
Preview ANV dag Workshop Functioneel Erfgroen802 KB Download
Preview ANV dag Workshop Kansen voor de kievit6.7 MB Download
Preview ANV dag Workshop Profilering en verankering ANV in de streek 22.7 MB Download
Preview ANV dag Workshop Profilering en verankering ANV in de streek1.9 MB Download
Preview Maatregelen voor de patrijs Alex Wieland small1.8 MB Download
Bekijk alle 11 de foto's

Foto's