Nieuws

Door randen van akkers anders te beheren, kan de kievit voor Brabant behouden blijven. Je kunt ze braak leggen of inzaaien met speciale kruiden. Hierop komen veel insecten af, die weer worden gegeten door (weide)vogels. Met subsidie van de Provincie richten steeds meer boeren hun akkerranden vogelvriendelijk in. De kievit, en dan vooral zijn kuikens, zijn er bij gebaat.

Al jaren werkt het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap succesvol samen met vrijwilligers - 700 in getal! - en goedwillende agrariërs. In het voorjaar sporen ze legsels van weidevogels op - van de kievit alleen al zo’n 4000 - die ze vervolgens beschermen/ontzien. Hieraan is het te danken dat driekwart van de eieren uitkomt. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want helaas zijn er maar weinig kuikens die vervolgens kunnen uitgroeien tot volwassen vogels. Dat komt door … voedselgebrek. Want om in conditie te blijven heeft een kievitskuiken - die zelf zijn kostje bij elkaar moet scharrelen - zo’n 4000 prooien per etmaal nodig! Die vindt hij in het moderne boerenland nooit bij elkaar. Bovendien treft hij op zijn voedseltochten weinig schuilplekken. En valt dan ten prooi aan een roofdier of bezwijkt aan koude of nattigheid. Beide bedreigingen - voedselgebrek en openheid - zijn te verhelpen met … akkerranden.

In het kader van zijn afstuderen aan Larenstein onderzocht Reinoud Raaijmakers de dichtheid aan bodemdiertjes op de Schijndelsche Heide, een belangrijk weidevogelgebied in het Midden van Brabant. (Anders dan de naam doet vermoeden geen hei maar cultuurland.) De uitkomst was dat 20% van de biomassa uit regenwormen en insectenlarven bestaat en 65% uit loopkevers. Vooral deze laatste diertjes zijn van belang voor het overleven van de kuikens. En wat bleek? De biomassa ervan lag in ‘speciale’ akkerranden drie keer zo hoog dan in gangbaar bewerkte percelen.

Het is nu wel duidelijk dat akkerrandenbeheer zinvol is voor kievitskuikens. Om de achteruitgang van de kievit - onze buitelende voorjaarsbode - te stoppen, wil Brabants Landschap dat nog veel meer van zulk wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan.

Bekijk alle 13 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen