Nieuws

Eind vorige week kwam het heugelijke nieuws. ‘Water Natuurlijk’ zit bij de laatste vijf genomineerden voor de finale van ‘De Otter Challenge’!

Deze wedstrijd omvat ideeën voor het creëren van een populatie van 1000 otters in 2020. Momenteel staat de teller op 100 otters. Het plan van Water Natuurlijk bevat de omvorming van de Groene Delta rond Den Bosch tot een volwaardige Blauw-Groene Delta voor de otter en bever. 

Samenwerking natuur- en landschapsorganisaties en terrein-beherende organisaties
Volgens Ernest de Groot (dagelijks bestuur, Waterschap Aa en Maas) kan dit plan slagen als alle betrokken partijen er de schouders onder willen zetten. Het concept is opgesteld door Water Natuurlijk, met mensen van natuur- en landschapsorganisaties en de drie terrein-beherende organisaties Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 

Big Wet Five
Water Natuurlijk staat voor de combinatie van water met wonen, recreatie en natuur. Men gaat voor herstel van leefgebieden voor de big wet five: otter, bever, grutto, paling en beekprik. Volgens lid van de denktank Gerrit Janssen uit Asten is de volgende stap cruciaal: “Wij gaan nu het plan inhoudelijk verdiepen en het draagvlak verder verbreden bij bestuurders en ambtenaren van drie provincies, vijf waterschappen en diverse gemeenten, waaronder Den-Bosch.”

Meer informatie
www.otterchallenge.nl 

Banner Otter Challenge