Nieuws

Afgelopen maand werd in natuurgebied Keent voor het eerst de wolfsmelkwespvlinder ontdekt. Deze zeer zeldzame nachtvlindersoort komt alleen voor in natuurgebieden langs grote rivieren.

De vondst van de wolfsmelkwespvlinder laat duidelijk zien dat Keent in ontwikkeling is. Runderen en paarden begrazen sinds een aantal jaren de voormalig intensief beheerde landbouwgronden. Hierdoor ontstaat een gevarieerder landschap met kort grasland en bloemrijke ruigten.

Grotere begrazingsgebied
Dit voorjaar werd het deel van Keent dat paarden en runderen begrazen vergroot tot 120 hectare. Tegelijkertijd zijn er geen extra grazers bijgekomen. Hierdoor ontstaan vanzelf meer bloemrijke ruigten in het gebied. Eén van de soorten die hiervan profiteert is heksenmelk. Dit is de voedselplant van de wolfsmelkwespvlinder. De vondst van de wolfsmelkwespvlinder laat zien dat natuur langs de rivieren snel reageert op nieuwe ontwikkelingen. Zo hopen we de komende jaren nog meer bijzondere soorten te kunnen verwelkomen.

Natuur en veiligheid hand in hand
Sinds 2011 is het natuur- en veiligheidsproject Keent in uitvoering. Hierbij graaft Rijkswaterstaat een oude Maasarm weer open. Dit zorgt voor meer natuur én de benodigde waterstandsverlaging op de Maas. Verder worden er moerassige laagten aangelegd en zal plaatselijk bos ontstaan. Ook komen in het gebied meer mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie. Zo kunt u op en rond Keent straks heerlijk fietsen, wandelen en genieten van de talloze planten- en diersoorten in het gebied.