Nieuws

Door de zachte winter lijkt voor veel planten en dieren de lente al begonnen. Zo zijn al verschillende soorten vogels begonnen met zingen. En komen dieren die normaal een winterslaap houden daar nauwelijks nog aan toe.

Het kan vriezen, het kan dooien …
Voor insecteneters als vleermuizen en egels is het voedselaanbod nog hoog en is een verkorte of uitgestelde winterslaap niet schadelijk. Voor de insecten zelf is de zachte winter minder gunstig. Om tot winterrust te komen hebben ze een lage temperatuur nodig. En nu ze zo vroeg in het jaar actief zijn, kunnen ze geen reserves opbouwen; wordt hun energie vroegtijdig verbruikt.

… dus pas je je aan
Ook Brabants Landschap past zich aan, in het beheer. Door het ontbreken van ijs is het niet mogelijk riet te maaien. Dit is een nadeel, want in vers uitlopend riet in het voorjaar broeden meer vogels dan in overjarig riet. Een voordeel is dan weer dat restauratie en onderhoud aan gebouwen gewoon door kan gaan omdat er geen vorstverlet is.

Natuur in beweging
De warmte raakt sommige dieren, maar in grote lijnen is er niet zoveel aan de hand. Begin december was het al koud, wat ervoor zorgde dat veel dieren hun overwinteringsplek toch konden vinden. Maar voor dieren die te vroeg uit hun winterslaap ontwaken, kan plotseling invallende vorst wél fataal uitpakken. Vroeg ontwaakte insecten kunnen alsnog door de kou worden geveld. De natuur herstelt zich altijd wel weer, al wordt de Brabantse natuur op den duur wel anders. De extreme weersomstandigheden t.g.v. de klimaatsverandering doen ook bij ons soorten komen en gaan. In reactie op de opwarmende aarde is de natuur meer dan ooit in beweging.

Foto: de wilg is één van de vroegst bloeiende bomen en daardoor een belangrijke voedselbron voor veel insecten.