Werk in uitvoering

Aanpak oeverzone Galgeven
06-01-2017   Lees meer >
Herbouw bakhuisje Wargashuys...
12-05-2015   Lees meer >
Dunning in het Brestbosch
10-12-2014   Lees meer >
Laatste maatregelen herstel ...
04-09-2014   Lees meer >
Hermeandering Essche Stroom
11-12-2013   Lees meer >
Krombeemden op de schop
06-12-2013   Lees meer >
Werkzaamheden in de Heinis
26-11-2013   Van kwijnend bos naar vitaal hakhout Lees meer >
Bomenkap Mortelen/Scheeken
19-11-2013   Omvorming monotoon productiebos naar gevarieerd natuurbos Lees meer >
Nieuwe natuurbruggen in Brabant
21-03-2013    Lees meer >
Natuurcompensatie A2 knooppunt Batadorp
21-03-2013    Lees meer >