Werk in uitvoering

Half juli 2016 is gestart met het project ‘aanpak verdroging Landschotse Heide’. Doel is om de verdroging van het heidegebied vlakbij het Berkven tegen te gaan.

Wanneer
De werkzaamheden zijn afgerond en op 16 maart 2017 feestelijk afgesloten met veldexcursies.

Waarom
Met de werkzaamheden pakken we de verdroging van de Landschotse heide aan. Het probleem is, dat er in een groot deel van het jaar onvoldoende grondwater is. Door de verdroging dreigt natuur te verdwijnen, die van oudsher voorkomt in dit heide- en vennengebied. De variatie aan soorten (biodiversiteit) neemt af. Vooral de waterhuishouding aan de oostkant van de Landschotse heide wordt verbeterd. Het gebied is een zogenaamde Natte Natuurparel

Hoe
De meest zichtbare verandering is een ondiepe, slingerende geul in het weiland dat er nu ligt. Daarna dempen we de huidige rechte, diepe afwateringssloot die op de grens van het bos ligt. Deze sloot onttrekt grondwater en dat is ongewenst. Verder wordt het Berkven uitgebreid en aangrenzend zal natte en droge heide ontstaan. De overgang tussen bos en open landschap wordt meer geleidelijk. Het wandelpad direct langs het Berkven wordt voor een deel omgeleid over het fietspad.

Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. Het graafwerk (fase 1) is naar verwachting half oktober klaar. De bovenste laag grond wordt afgegraven tot op de ‘schrale’ grond. Dat is nodig voor heide. Het planten van struiken (fase 2) gebeurt in november/december.

De afgegraven grond blijft enkele jaren in het gebied ‘in depot opgeslagen’. De grond is in een latere fase nodig bij het project Levende Beerze, ook in de regio. In depot opslaan is de goedkoopste oplossing. Deze hopen zand liggen langs de Keijenhurkseweg, links voor de poort naar het natuurgebied. Het zanddepot is niet toegankelijk en wordt voor de veiligheid afgezet.

Met wie
Brabants Landschap werkt nauw samen met Waterschap De Dommel, gemeenten Oirschot en Eersel, Provincie en het Huis van de Brabantse Kempen. Het project wordt met gedeeltelijke financiële steun van de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd.

Kijken
De meest zichtbare verandering is een ondiepe, slingerende geul in het weiland dat er nu ligt.

Vragen
Nico ten Heggeler, projectleider Waterschap De Dommel ntheggeler@dommel.nl
Roel Dobbelsteen via rdobbelsteen@dommel.nl Of bel Waterschap De Dommel 0411 – 618 618 (tijdens kantooruren)

Meer lezen
Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen