Werk in uitvoering

Vanaf begin januari is Brabants Landschap in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant gestart met het uitvoeren van werkzaamheden aan het Galgeven.

Wat gaan we doen:
De komende twee maanden gaan we de noordelijke oever van het ven volledig vrijzetten van bos, ten gunste van het heide- en stuifzandbiotoop. Dit gebeurt met behulp van een houtoogstmachine over een breedte van 30 a 50 meter. Plaatselijk zal zelfs worden geplagd of verwijderen we de strooisellaag. De overige bossen worden gedund op naaldhout. Uiteraard worden markante bomen, waar deze zich ook bevinden, gespaard! Het zal voor menige bezoeker schrikken zijn wanneer ze worden geconfronteerd met deze ‘flinke ingrepen’. Maar, zowel Brabants Landschap als de Provincie zijn ervan overtuigd dat het ven er ecologisch en landschappelijk op vooruit zal gaan; én beter beleefbaar voor de recreant.

Wanneer:
Vanaf begin januari 2017.

Waarom:
Om de bijzondere natuurwaarden van het ven, Europees beschermd in het kader van Natura 2000, te behouden en zo mogelijk te herstellen.

Met wie:
De werkzaamheden worden in samenwerking met de provincie Noord-Brabant uitgevoerd. 

Vragen:
Bel Theo Quekel, beheerder bij Brabants Landschap 06 523 188 24. Of mail info@brabantslandschap.nl

Verder lezen: