Werk in uitvoering

Na jaren van voorbereiding was de kogel eindelijk door de kerk. Landgoed Oud Herlaar in Sint-Michielsgestel werd door de provincie Noord-Brabant verkocht aan Brabants Landschap.

Update (15 mei 2018)

Op Oud Herlaar krijgt de herstelde gracht langzaam de definitieve vorm. Vandaag is Brabants Landschap begonnen met het aanbrengen van een leemlaag.

Wat:
Samen met het Noordbrabants Museum, Reset Architecture en Parklaan is het plan opgesteld om de oude kasteelplaats en boerderij Oud Herlaar in oude glorie te herstellen. Oud Herlaar wordt onderdeel van een museaal landschap waarbij de verschillende tijdlagen zichtbaar worden gemaakt.

Waarom:
Vorig jaar (2017) kreeg het Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. (GOB) van de provincie Noord-Brabant de opdracht om het Natuur Netwerk Brabant (NNB) te (doen) realiseren. Ten behoeve van deze realisatie werden de gebouwen en omliggende percelen nabij Oud Herlaar 1 en Sint-Michielsgestel (Oud Herlaar) verkocht aan Brabants Landschap met de vraag om met een plan te komen hoe deze natuurdoelstellingen gerealiseerd konden worden en een voorstel te doen voor de herontwikkeling van beide gebouwen. 

Hoe:
Oud Herlaar wordt een expositieruimte en werkplek voor kunstenaars, waar mogelijk archeologische resten zichtbaar gemaakt worden. De kenmerkende driedeling (burcht, voorburcht en boomgaard) die op oude kaarten zichtbaar is, wordt daarbij in ere hersteld. In het gebied zullen eco-artobjecten geplaatst worden; land-art die een duidelijke relatie met natuur heeft. Leidraad bij het herstel van de natuurwaarden is de oude loop van de Dommel. Het gebied wordt verder ontwikkeld met een grote variatie tussen droge en natte natuur. Het gehele terrein wat verder bestaat uit de landgoederen Haanwijk, Sterrenbosch, Pettelaer en Dooibroek wordt autoluw om de rust van het gebied te waarborgen. De recreatieve voorzieningen in het gehele gebied worden verbeterd zodat recreanten gemakkelijk het gebied kunnen bereiken per auto én per boot. Door de aaneengesloten grondpositie die met de aankoop van Oud Herlaar ontstaat kan nu natuurherstel op landschapsschaal plaatsvinden. 

Vragen
Bel het kantoor van Brabants Landschap via 0411 622 775. Of stuur een e-mail naar asimons@brabantslandschap.nl