Werk in uitvoering

Het beekdal van de Kleine Dommel en de Dommel tussen de A67 (Geldrop) in het zuiden en de Planetenlaan (Son en Breugel) in het noorden, is een prachtig gebied waar natuur, recreatie en cultuurhistorie samenkomen. Het ligt midden in de stedelijke omgeving van Eindhoven en omliggende dorpen. Toch is het relatief onbekend en om de kwaliteit te versterken moet er nog veel natuur worden toegevoegd. Brabants landschap heeft het initiatief genomen om de natuurdoelstellingen in dit gebied te realiseren.

Deze nieuwe natuurontwikkeling voert Brabants Landschap niet alleen uit. Naast Brabants Landschap hebben Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel en de gemeenten Nuenen, Eindhoven, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo de handen ineen geslagen om deze natuurontwikkeling te realiseren.

Natuurnetwerk Brabant
Het Natuurnetwerk Brabant is door de provincie vastgesteld. Het doel is om bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden door tussenliggende landbouwgronden in te richten en te beheren als natuur. Zo kan een robuuster, beter functionerend natuurnetwerk tot stand komen. Een aantal jaren geleden heette dit de Ecologische Hoofdstructuur. De begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant kunt u vinden op de kaart op de site van de provincie Noord Brabant ( Map Natuurbeheerplan > Natuurnetwerk > Natuurnetwerk Brabant (planologische bescherming) ). 

Natuur biedt zekerheid voor de toekomst
Nieuwe verbindingen verbeteren de leefomstandigheden van planten en dieren. Zo kunnen dieren zich gemakkelijker verplaatsen om voedsel en soortgenoten te vinden. Tevens is de natuur beter bestand tegen invloeden van buiten. Maar het Natuurnetwerk Brabant komt niet alleen de natuur ten goede. Het gebied wordt ook toegankelijk voor mensen om te ontspannen en te genieten van de omgeving.

Cultuurhistorie wordt zichtbaar
Het beekdal kent op veel plaatsen een kleinschalige verkavelingsstructuur die zoveel mogelijk behouden en hersteld wordt. Er wordt ook aandacht gegeven aan de watermolens in het gebied. Binnen het project wordt bij een aantal watermolens het oorspronkelijke watermolenlandschap terug gebracht.

Waterberging en klimaat
In combinatie met natuur dragen de gronden in het beekdal ook bij aan de opvang van water en het voorkomen van hittestress. Juist in de stedelijke omgeving van de Kleine Dommel en de Dommel is deze bijdrage erg belangrijk.

Wilt u ook bijdragen?

Natuur kan een onderdeel zijn binnen de agrarische bedrijfsvoering
Agrariërs met gronden in het Natuurnetwerk Brabant, of direct daaraan grenzend, kunnen de natuur- en landschapsontwikkeling opnemen in hun bedrijfsvoering. Hierover gaan wij graag met u in gesprek. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voorhanden.

Particuliere grondeigenaren: grond verkopen of zelf natuur ontwikkelen?
Waar natuur nog niet gerealiseerd is, kunnen gemeenten of natuurbeheerorganisaties gronden aankopen. Maar particuliere grondeigenaren kunnen ook zelf natuur ontwikkelen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden via het Groenontwikkelfonds BrabantOok hierover kunnen we u nader informeren.

Film “Dommeldal in vogelvlucht”
Voor een indruk van het plangebied kunt u de korte film “Dommeldal in vogelvlucht” bekijken. 

Contactgegevens
Wilt u meer informatie over het project ‘Dommeldal uit de verf’ en over de manier waarop u kunt bijdragen? Neem contact op met één van onderstaande personen:

Arie Ras (projectleider, werkzaam bij de gemeente Nuenen)
a.ras@nuenen.nl
040-2631545 / 06-40102718

Martijn Fliervoet (districtsbeheerder van Brabants Landschap)
mfliervoet@brabantslandschap.nl
06-52318818

Of voor aan- en verkoop van grond:
Dirk Meijs van Dirk Meijs Rentmeesterskantoor:
dirk@meijs-rentmeesterskantoor.nl
06-20038155

 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen