Werk in uitvoering

Sinds 2018 voeren Brabants Landschap en Bureau Natuurbalans-Limes Divergens onderzoek uit naar verschillende aspecten rondom (het leefgebied van) de boomkikker in natuurgebied De Brand. Ook is het realiseren van robuuste ecologische verbindingszones (EVZ) een doelstelling. Aan dat laatste wordt nu zichtbaar gewerkt.

De Brand maakt onderdeel uit van het Natura2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. Het vormt één van de drie historische leefgebieden van de boomkikker in Noord-Brabant.

Waar & Wanneer
Vanaf begin november 2021 worden grondwerkzaamheden uitgevoerd langs de Zandkantse Leij. De locaties bevinden zich aan weerszijden van de Schoorstraat in Udenhout, ter hoogte van de Loonse Hoek en minicamping de Zandley. De werkzaamheden duren enkele weken.

Wat

Aan de westzijde van de Schoorstraat komt een poel. Aan de oostzijde ervan wordt het maaiveld verlaagd met gemiddeld 30 cm (de bodem wordt afgegraven).

Waarom

Er wordt al langer gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor de boomkikker. (Lees hier meer). De realisatie van robuuste ecologische verbindingszones (EVZ) tussen De Brand en omliggende gebieden is een belangrijke doelstelling. Niet alleen de boomkikker staat centraal in het plan, de werkzaamheden zijn ook gericht op kamsalamander en medicinale bloedzuiger. Deze soorten stellen hoge en kritische eisen aan het voorplantingswater en landhabitat (boomkikker en kamsalamander). Een optimaal leefgebied van de boomkikker en kamsalamander voldoet daardoor ook aan de eisen van veel andere bedreigde flora- en faunasoorten. Zo zijn voortplantingswateren van de boomkikker geschikt voor vrijwel alle andere inheemse amfibiesoorten, maar ook voor bijzondere libellensoorten en waterplanten. Optimaal landhabitat voor de boomkikker biedt door de hoge structuur- en soortenrijkdom, en het bijzondere microklimaat dat als gevolg hiervan ontstaat, leefgebied aan tal van soorten, zoals libellen, dagvlinders, reptielen, struweelvogels en zoogdieren. Van de uitvoering van dit project profiteert dus een groot aantal andere soorten.

Hoe

Jarenlange ervaring met aanleg en beheer van boomkikkerhabitat heeft uitgewezen dat ondiepe moerasachtige laagtes met een groot wateroppervlak, en die met enige regelmaat laat in het seizoen droogvallen, het hoogste reproductiesucces leveren. Daarom zijn er in De Brand de afgelopen jaren meerdere nieuwe basishabitats aangelegd. In dit plan wordt een reliëfrijke maaiveldverlaging uitgevoerd die leidt tot een aanvulling op de bestaande moerassige laagtes in het gebied. Daarnaast komt er ook een nieuwe poel. Bekijk hier de inrichtingstekeningen met dwarsdoorsneden.

Met wie

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Bureau Natuurbalans-Limes Divergens. Het grondwerk wordt uitgevoerd door FL B.V. (Reyrink groep). Voor de poel hebben we archeologische begeleiding van RAAP. De uitvoering van de werkzaamheden wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie

Lizette Koekkoek, Projectleider van Brabants Landschap. Tel. 0411-760543

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen