Werk in uitvoering

Een groot deel van het terrein De Pannenhoef van Brabants Landschap is door de Provincie aangewezen als Natte Natuurparel (NNP). Dit wil zeggen dat de natuurwaarden er ‘(grond)waterafhankelijk’ zijn. En omdat de grondwaterstand destijds bijna overal te laag was, werd daar wat aan gedaan. Nu de werkzaamheden - zie verderop - voltooid zijn, zullen de natuurwaarden er flink op vooruit gaan.

Update
De inrichting is voor het grootste deel gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het gebied De Lange Maten en het herstel van de kade op landgoed De Moeren. De komende maanden (november en december) worden nog 3 automatische klepstuwen in de Turfvaart aangelegd. Hiermee kan het waterschap het water in de Turfvaart beter beheren en reguleren. Dit betekent dat we het beter in de hand hebben om bij hoge waterstanden het water sneller af te voeren en bij lage waterstanden het water beter vast te kunnen houden. 

De stuwen komen op de volgende plaatsen te liggen (zie onderstaand kaartje):

  1.  Ettensebaan (maatregel 1)
  2.  Sprundelsebaan (maatregel 5)
  3.  Rucphenseweg/Landgoed De Moeren (maatregel 6)

Overzichtskaart maatregelen2

Wat hebben we gedaan?

De werkzaamheden bestonden uit verschillende maatregelen op diverse locaties in uw omgeving:

  • Het plaatsen van stuwen
  • Verondiepen waterlopen
  • Terreinontgravingen en aanleggen poelen
  • Verleggen van waterlopen
  • Herstellen van kades en verhogen maaiveld

Waarom
Natte Natuurparels, belangrijke natte natuurgebieden met bijzondere ecologische waarden, zijn afhankelijk van water. De meeste van deze gebieden zijn verdroogd en ook de waterkwaliteit en de inrichting van de beken en kreken laten te wensen over. Hierdoor zijn er te weinig dier- en plantensoorten en de kwetsbare soorten zijn vaak al helemaal verdwenen. Waterschap Brabantse Delta heeft tot doel gesteld om deze problemen grondig aan te gaan pakken in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, gemeenten en natuurorganisaties als Brabants Landschap. Met maatregelen om de grondwaterstand te verhogen, de kwel te herstellen en de waterkwaliteit te verbeteren worden deze natte natuurparels hersteld. Zo kunnen deze bijzondere natte natuurgebieden weer uitgroeien tot echte parels van Brabant.

Met wie?
Er wordt samengewerkt met Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Zundert en Rucphen en Natuurmonumenten. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie.

Vragen
Dhr. Van Uijtert, aannemer:  06 -  54 35 44 29
Mw. Van Aart, Waterschap Brabantse Delta, 076 - 564 15 46

Verder lezen
www.brabantsedelta.nl
of volg het Waterschap op Twitter en Facebook.
logo Waterschap Brabantse Delta

Documenten

Preview Maatregelen NNP Bijloop Turfvaart587 KB Download
Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen