Werk in uitvoering

Bij het dorp Esch, vlak ten noorden van ons landgoed Eikenhorst, liggen aan de Essche Stroom de Halsche Beemden. Sinds kanalisatie in de jaren ‘60 was er in deze beek geen sprake meer van natuurlijke dynamische processen. Met name in de zomer was er nauwelijks nog sprake van stroming.

Wat gaan we doen:
Ter plaatse vindt over een lengte van 3 km hermeandering plaats. De gekanaliseerde beek blijft liggen en gaat functioneren als waterberging in tijden van overvloedige regenval. Ten oosten ervan wordt een nieuwe, smallere en ondiepere beek gegraven. Die krijgt weidse bochten, meanders, in een breed en open beekdal. Ten oosten daarvan mag het dal overstromen. Ook hier speelt waterberging dus een rol. In het ‘nieuwe’ beekdal worden poelen gegraven en wordt ruimte gegeven aan de ontwikkeling van bloemrijke graslanden en struwelen. Omdat in de oude gekanaliseerde beek een stuw blijft liggen, gaat de nieuw gegraven beek tevens fungeren als vispassage. Er worden voorzieningen geschapen voor het kanovaren en over land komt een graspad.

Wanneer:
Van december 2013 tot maart 2014.

Waarom:
Door het weer toelaten van natuurlijke processen - erosie in de buiten- en sedimentatie in de binnenbochten - zullen de natuurwaarden aanzienlijk toenemen. Met voor natuurlijke beken kenmerkende soorten, zoals de stroomminnende vissen kopvoorn en serpeling, oeverplanten als kattenstaart en lange ereprijs en op het land struweelvogels als de grauwe klauwier. In de poelen zullen zich kamsalamander en op termijn boomkikker vestigen.

Met wie:
De werken worden uitgevoerd door Waterschap de Dommel en voor 50% gesubsidieerd door de Provincie. Bij de inrichting en het beheer van de nieuwe beemden werken waterschap en Brabants Landschap samen.

Kijken:
Het projectgebied 'de Halsche Beemden' ligt langs de Essche Stroom. Om precies te zijn ligt het tussen de spoorlijn Boxtel - Den Bosch en de A2. Zie ook de interactieve kaart hiernaast.

Vragen:
Waterschap de Dommel:
Onze beheerder Theo Quekel:

Verder lezen:

 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen