Werk in uitvoering

In de jaren ’80 en ‘90 ging het niet zo best met de boomkikker in Noord-Brabant. De Brand bij Udenhout is één van de drie historische leefgebieden van de soort en hier huisde lange tijd de grootste populatie van Noord-Brabant. Maar uit onderzoek van Natuurbalans bleek dat de kikker ook hier met problemen te kampen had (en heeft).

De kwaliteit van het leefgebied nam steeds meer af, de reproductie valt al langere tijd tegen en er was en is sprake van genetische verarming. Gelukkig heeft de boomkikker zich inmiddels wel verder over de provincie verspreid dankzij een herintroductieproject waarin de Provincie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en een grote groep vrijwilligers samenwerken.

Al sinds 1988 telt een groep vrijwilligers met Kees Marijnissen als coördinator de boomkikkers in de Brand. Zij zijn ook betrokken (geweest) bij het herintroductieproject en de (beheer)werkzaamheden die in het gebied uitgevoerd worden ten behoeve van deze amfibieënsoort.  In de tabellen zijn de aantallen roepende boomkikkermannen en de aantallen juvenielen vanaf 1988/1989 weergegeven. De grafieken zijn gemaakt met de gegevens verzameld door de werkgroep van Kees Marijnissen. 

 Grafieken boomkikker

In beide grafieken is een stijgende lijn zichtbaar, maar vooral bij het aantal juvenielen zijn een aantal flinke “dips” te zien. Dit geeft de problemen met de reproductie weer: er zijn jaren bij waarin maar een zeer klein aantal boomkikkers groot wordt. In 2018 is daarom een onderzoek gestart naar de problemen voor de boomkikker in de Brand en in de afgelopen paar jaar zijn verschillende maatregelen genomen om het gebied geschikter te maken voor de soort. Zo zijn poelen verondiept, braamstruwelen aangeplant en wordt er gewerkt aan verbindingen met andere geschikte gebieden, zoals de Leemputten. Hopelijk werpen deze maatregelen hun vruchten af en blijft de lijn verder stijgen!  

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen