Werk in uitvoering

Vanaf vandaag, 1 september, start Waterschap De Dommel met het uitvoeren van de derde reeks maatregelen die de verdroging tegengaan in de natuurgebieden Valkenhorst en Groote Heide. Deze gebieden, die door de provincie Noord-Brabant zijn aangewezen als Natte Natuurparel, liggen in de gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard.

Vorig jaar, in september 2013, is begonnen met dit project dat er in drie fases voor zorgt dat het grondwater in het gebied stijgt. Zo krijgt zeldzame natuur, die door de verdroging aangetast is, weer een kans. Naar verwachting is het werk in november klaar. 

Grondwaterpeil verhogen
Samen met partners gemeente Heeze-Leende, Brabants Landschap en Brabant Water is onderzocht welke maatregelen effectief zijn om in het gebied het grondwaterpeil te kunnen verhogen. In dit gebied zijn dat verschillende maatregelen. Projectleider René Iemenschot vertelt: “Door het 980 hectare grote gebied loopt een uitgebreid slotenstelsel waardoor veel regenwater afgevoerd wordt. Dit water houden we liever in het gebied zelf. Daarom brengen we, waar dat kan, in een deel van de slootjes dammen aan. Hierdoor stroomt het water niet meer weg. Een andere belangrijke maatregel is het kappen van (naald)bos, dat nu werkt als een grote paraplu. Als het regent bereikt een groot deel van het regenwater nooit de bodem. Het blijft aan de naalden van de dennen hangen, waar het vervolgens verdampt. Ook verbruiken naaldbomen via hun wortels het hele jaar door veel grondwater. Dit in tegenstelling tot loofbomen, die ruim 5 maanden geen blad hebben. Waar het naaldbos wordt gekapt komt een begroeiing van heide terug. Dat verdampt veel minder water, waardoor de grondwaterstand stijgt.”

Laatste fase: verwijderen strooisellaag
De maatregelen worden in drie fases uitgevoerd. Dit heeft vooral te maken met de flora- en faunawetgeving. Projectleider Iemenschot licht de laatste fase van het project toe: “We eindigen met het verwijderen van een strooisellaag. Dit strooisel is een overblijfsel van het voormalige bos, dat in 2013 door de gemeente Heeze-Leende, Brabant water en Brabants Landschap is gekapt. Door het verwijderen van deze voedingsrijke laag krijgen plantensoorten die houden van een arme grond – zoals heide-  een betere kans zich te ontwikkelen. Het verwijderen van deze laag is overigens niet zozeer een maatregel die bijdraagt aan het verhogen van het grondwaterpeil, maar het levert wel een belangrijke bijdrage aan het herstel van het natuurgebied”. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Van Beers uit Hoogeloon.

Wat is al uitgevoerd?
Het project is gestart in september 2013. Toen is het waterschap ook begonnen met het verwijderen van de voedselrijke strooisellaag. Deze was afkomstig uithet voormalig bosgebied vlakbij het Diepe en het Droge Meerven. In januari 2014 is het grootste onderdeel van het totale herstel van de natuurgebieden uitgevoerd. Er zijn ruim 25 gronddammen in diverse sloten aangebracht, in zowel het gebied Groote Heide als Valkenhorst. Hiermee wordt het water langer in het gebied vastgehouden en dat zorgt voor de stijging van het grondwaterpeil. Ook is de voedselrijke grond afgraven van een voormalig landbouwperceel van acht hectare ten zuiden van het Grevenschutven. 

Financiering
Het herstellen van  natuurgebied Valkenhorst wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Meer informatie via www.dommel.nl

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen