Werk in uitvoering

De Vloeiweide ligt tussen Effen en Rijsbergen. Brabants Landschap en waterschap Brabantse Delta gaan de natuur en waterhuishouding in een deel van de Vloeiweide herstellen. Zo gaan we verdroging tegen en vergroten we de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren in de regio.

Aanpak

In opdracht van en samen met het waterschap en Brabants Landschap voert Adviesbureau Kragten onderzoeken uit. Ook het ontwerp voor de veranderingen in het gebied wordt verder uitgewerkt. De plannen komen in een Projectplan Waterwet te staan. Dat plan ligt (verwacht januari 2021) 6 weken ter inzage zodat belanghebbenden kunnen reageren. Als het Algemeen Bestuur van het waterschap het Projectplan Waterwet vervolgens vaststelt, kan de uitvoering van start.

Voorlopige planning:

Oktober 2020 – eind 2020: onderzoeken uitvoeren en het ontwerp uitwerken
Januari 2021: Projectplan Waterwet procedure
Geplande start uitvoering: Zomer 2021

Resultaat

Natuurnetwerk Brabant
Het deel van de Vloeiweide waar we ons op richten is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Het doel van het Natuurnetwerk Brabant is het verbinden van natuurgebieden en het uitbreiden van leefgebieden voor planten en dieren. Door natuurgebieden te verbinden kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen om te overleven en om zich voort te planten. Dat versterkt de biodiversiteit. 

Natte Natuurparel
De provincie Noord-Brabant heeft het gebied bij de Vloeiweide aangewezen als Natte Natuurparel. Een Natte Natuurparel is een gebied waarin de natuur sterk afhankelijk is van het waterpeil en de waterkwaliteit. We kijken daarom naar het waterpeil, het grondwater en de stroming van de Bijloop. Als waterschap zien we kansen voor het verbeteren van waterkwaliteit volgens de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met een aangepaste beek kunnen we regenwater beter en langer in het gebied vasthouden. Dat gaat verdroging tegen.

Kortom
  • We werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit, in lijn met de Europese Kaderrichtlijn water.  
  • Als de Vloeiweide natter wordt, krijgen planten die er oorspronkelijk groeiden een betere overlevingskans.
  • We hopen het gebied geschikt en toegankelijk te maken voor diersoorten als de kamsalamander, icarusblauwtje, rietvoorn en paling.
Wat merkt u ervan?

De komende periode voert bureau Kragten onderzoeken uit in het gebied, zoals bodemonderzoeken. Deze informatie gebruiken we voor het ontwerp. Tijdens de werkzaamheden proberen we overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het project? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website van Waterschap Brabantse Delta

Samenwerking

Het waterschap richt zich met name op het waterdeel: de hydrologie. Brabants Landschap is de beheerder van het gebied en heeft contact met grondeigenaren en omwonenden. Daarnaast houdt Brabants Landschap zich vooral bezig met de natuurontwikkeling in het project. 

Meer informatie

Beheerder Bart Pörtzgen, tel. 06-10 52 47 42.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Provincie Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen