Werk in uitvoering

In 2013 zijn in Noord-Brabant 4 natuurbruggen aangelegd, ook wel ecoducten genoemd. Wij beheren er 2 in de gemeente Heeze-Leende, waardoor het het gebied Valkenhorst verbonden wordt met de Groote Heide en het Leenderbos.

Wat we doen:
Op vrijdag 8 januari 2014 zijn de natuurbruggen officieel geopend. Op de grote betonnen constructie over de N396 (Valkenswaardseweg) en de A2, is een zogenaamde ‘leeflaag’ van een meter dik aangebracht. Op een klein gebied heeft de aannemer een groot aantal verschillende soorten grond en bijbehorende vegetatie (plantengroei) aangebracht. Deze vegetatie sluit aan bij het aangrenzende gebied en moet er voor zorgen dat de natuurbrug voor een groot aantal diersoorten aantrekkelijk wordt. Speciaal voor de amfibieën heeft de aannemer een natte zone aangelegd. Momenteel is er slechts een deel van de vegetatie aangebracht, waaronder struiken en jonge bomen. Het aandeel heide zal in de komende tijd nog aangebracht worden en verder mag moeder natuur de rest doen. Brabants Landschap zal twee van de vier natuurbruggen gaan beheren.

Wanneer:
Eind 2012 is de opdracht gegund aan de aannemer (BAM). De natuurbruggen eind 2013 opgeleverd volgens planning. Per januari 2014 zijn de natuurbruggen officieel geopend en in gebruik genomen.

Waarom:
Natuurbruggen verbinden natuurgebieden met elkaar. Aaneengesloten natuurgebieden zijn belangrijk voor de soorten die in deze gebieden voorkomen. Zonder dit soort verbindingen leven ze geïsoleerd in een natuurgebied, waardoor geen genen kunnen worden uitgewisseld. Op termijn ontstaat er dan inteelt. Ook zonder natuurbruggenn proberen diersoorten andere gebieden te bereiken, echter met weinig kans van slagen. Ze sneuvelen vaak bij de hachelijke oversteek over een drukke weg, om over de gevolgen voor de betreffende automobilist nog maar te zwijgen.

Met wie:
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de BAM in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. De terreinbeheerders (Brabants Landschap en Staatsbosbeheer) zijn intensief bij de planvoorbereiding en uitvoering van het project betrokken.

Zien:
Zichtbaar vanaf de N396 en de A2.

Vragen:
Bel kantoor Brabants Landschap 0411 - 62 27 75. Of mail: info@brabantslandschap.nl

Verder lezen:
Bekijk alle 6 video's

Video's