Werk in uitvoering

In augustus 2019 start Brabants Landschap met natuurherstel van het deelgebied Brouwketel in natuurgebied Zwartven in Hooge Mierde. De “venachtige laagte” wordt weer ontgraven en de steilranden naar het omliggende bos worden meer vloeiend gemaakt voor heideontwikkeling. Planten- en diersoorten die van deze maatregelen kunnen profiteren zijn kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw, vinpootsalamander, rugstreeppad en venwitsnuitlibel.

Update 30-09-2019

De werkzaamheden zijn enkele weken geleden afgerond. Onder aan deze pagina kunt u foto's bekijken van het herstelde ven.

Wanneer

De werkzaamheden starten rond 12 augustus 2019 en zijn een paar weken later, half september, afgerond.

Waarom

Tot ongeveer 1950 was de Brouwketel een hoogveenven in een groot heidegebied. Daarna veranderde het in een “venachtige laagte”. Het bleef herkenbaar als een laagte in het gebied, met nog enige mate van vochtigheid, maar er was geen sprake meer van oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld in het Zwartven wel het geval is. Omstreeks 1960 werden afwateringssloten gegraven en werd de Brouwketel meer in cultuur gebracht. Daarvoor werd grond in de laagte geschoven. Hierbij ontstond een steilrand van circa een halve meter. Sindsdien is de Brouwketel in gebruik geweest als grasland.

Door de laagte te herstellen ontstaat weer een nat, voedselarm gebied. Dit biedt kansen voor amfibieën, vochtminnende planten en heide. De Brouwketel kan een stapsteen worden voor verspreiding van soorten tussen Landgoed De Utrecht en het Beleven. Met het herstel van de laagte geeft Brabants Landschap invulling aan de natuurambities van de provincie in het kader van het Natuurnetwerk Brabant.

Hoe

De bovenlaag van de bodem van het oude ven is licht vermest, omdat het jarenlang als grasland in gebruik was. Een grondlaag van maximaal zeventig centimeter wordt ontgraven, tot op de oorspronkelijke, voedselarme onderlaag van vóór 1960. Het hele ‘gradiënt’ (geleidelijke overgang) van laag naar hoog wordt hersteld. Bovenaan de laagte is de ontgraving mogelijk slechts tien centimeter. Het is belangrijk om abrupte hoogteverschillen meer glad te strijken, want juist op deze geleidelijke overgangen komen de meeste natuurwaarden voor.  De vrijkomende grond wordt grotendeels afgevoerd naar een naburig agrarisch bedrijf dat het goed kan gebruiken.

In de bosrand rond de Brouwketel zijn eerder dit jaar al wat naaldbomen gekapt, ten gunste van de eiken. Naaldbomen verdampen veel water en dat willen we juist vasthouden in de bodem. Bovendien kan nu meer zonlicht doordringen in de bosrand, waardoor een gevarieerde vegetatie ontstaat en dat trekt insecten aan.

Met wie

Het werk wordt uitgevoerd door Fiers Luyksgestel. Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de ‘Subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden bedreigde soorten’ van de provincie Noord-Brabant en door het Dinamo Fonds.

Zien

De Brouwketel ligt in natuurgebied Zwartven in Hooge Mierde.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder: Wim de Jong, tel. 06-52 31 88 20.

Bekijk alle 12 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen