Werk in uitvoering

Brabants Landschap werkt samen met Waterschap de Dommel en gemeente Hilvarenbeek aan natuur- en landschapsherstel in De Gooren in Hilvarenbeek. Het gebied ligt ten oosten van de N269. De Roodloop is een beekje dat door het gebied stroomt.

Wanneer:
De doelstelling is om de herinrichting voor het eind van 2019 af te ronden. Te beginnen met de aanplant van bomen en struiken, daarna worden rasters en poorten geplaatst. En de laatste werkzaamheden bestaan uit grondverzet (aanleg poelen, beekherstel en afgraven van de bovenlaag).

Waarom:
Het natuur- en landschapsherstel komt voort uit de Landinrichting De Hilver. Met dit project leggen we 21 hectare nieuwe natuur aan in het Natuurnetwerk Brabant. Het brengt het zeldzaam geworden beekdallandschap met bijbehorende natuurwaarden terug.

Hoe:
Beplanting
Er worden veel karakteristieke elzensingels en mooie landschapsbomen (o.a. zomereik, els, zoete kers, fladderiep, populier) geplant. De locatie van de  beplanting is gebaseerd op historische kaarten. Met de aanplant van de elzensingels (smalle stroken beplanting in rechte lijnen, voornamelijk bestaand uit elzen), ontstaan geschikte leefgebieden voor karakteristieke (struweel)vogels, zoals roodborsttapuit, grasmus, putter en spotvogel. Ook torenvalk en steenuil verblijven graag in deze singels.

Bloemrijke graslanden
Door de graslanden niet meer te bemesten en regelmatig te maaien (waarbij het maaisel steeds wordt afgevoerd), ontstaan op termijn bloemrijke graslanden. Deze zijn interessant voor vlinders zoals het oranjetipje, die haar eitjes op de pinksterbloem legt en het icarusblauwtje, die afhankelijk is van rolklaver.
Bij een klein gedeelte van de graslanden wordt de bovenlaag afgegraven, dat wordt maaiveldverlaging genoemd. Daardoor wordt het vochtiger en schraler (minder voedselrijk). Met het juiste maaibeheer kan hier vochtig hooiland langs de beek hersteld worden. De zeldzame plant knolsteenbreek, die in de omgeving al wel voorkomt, kan hier weer terugkeren.

Grondverzet
Verspreid over het gebied worden vier ondiepe poelen gegraven voor watersalamanders en libellen, zoals de platbuik en oeverlibellen.
En tot slot wordt beekherstel van de Roodloop uitgevoerd. De bovenloop en middenloop van deze beek worden weer met elkaar verbonden door het graven van een 600 meter lange, meanderende (kronkelende) beekloop, gebaseerd op de oude loop van deze beek. Zo kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en wordt de natuurlijke situatie van het beekdal hersteld. De weidebeekjuffer, en misschien op termijn ook wel de bosbeekjuffer, profiteert hiervan.

Zien:
Zichtbaar vanaf de N269 en te bereiken via de straat Driehuizen in Hilvarenbeek. Er ligt een wandelpad door het gebied en er staat een informatiebordje.

Vragen:
Voor meer informatie kunt u bellen naar kantoor Brabants Landschap 0411 - 622 775 (tijdens kantooruren). Of stuur een e-mail naar info@brabantslandschap.nl.

Met wie:
Het project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord Brabant. In het project werken we samen met Waterschap De Dommel en Gemeente Hilvarenbeek.

Bekijk alle 7 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen