De Vilt

In natuurgebied De Vilt in Beugen, gemeente Boxmeer, heeft Brabants Landschap ruim 3 hectare grond verworven en ingericht tot nieuwe natuur. De uitgevoerde maatregelen bestaan uit aanplant van bos en laanbomen en herstel van een houtwal.

Wanneer

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2020 en 2021.

Waarom

Met de aankoop en inrichting worden ontbrekend stukken toegevoegd aan het Natuur Netwerk Brabant en is het natuurgebied De Vilt vergroot. De natuurdoeltypen die nagestreefd worden zijn kruiden- en faunarijk grasland, haagbeuken-essenbos en landschapselementen zoals een houtwal, haag en laan. De structuur en variatie in de percelen neemt toe, waar soorten als roodborsttapuit en oranje zandoogje van profiteren.

Hoe

Op het perceel aan het Hoog Werveld is het oude raster op de wal opgeruimd en nieuw raster is buiten de houtwal teruggeplaatst. De open plekken in de houtwal zijn gevuld met inlandse eik, viltroos, hazelaar, wegedoorn en Gelderse roos. Rond het grasland is een nieuw raster geplaatst. Dit zal zich door extensieve begrazing ontwikkelen tot kruiden- en faunarijk grasland. Het bestaande populierenbos is sterk gedund. Op de open plekken zijn eik, hazelaar, linde en zoete kers geplant. Het bos gaat geleidelijk over naar grasland, waar insecten en vlinders van profiteren. Aan de rand van het perceel is een laan geplant van iep.

Op het perceel aan de Scharmolen  wordt het huidige monotone grasland biodiverser door het anders te beheren. Soorten als grasklokje, knoopkruid en wilde marjolein zullen hier profijt van hebben. Ook zijn enkele fruitbomen en een 'vogelbosje' (klein, dicht bosje met verschillende bomen en struiken waar vogels voedsel en beschutting kunnen vinden) aangeplant. Aan de zuidgrens van het perceel is een lage houtsingel geplant, waardoor een landschappelijke scheiding ontstaat met de aanliggende intensievere landbouwgrond. Dit kan op termijn interessant zijn voor vogels zoals spotvogel en grasmus en vlinders als hooibeestje en gehakkelde aurelia. Aan de noordzijde is een meidoornhaag geplant, als afscheiding met het wandelpad

Zien

De percelen liggen in Beugen, tussen de straat Hoog Werveld en het beekje Oeffeltse Raam en aan de Scharmolen in Oeffelt. Volg onze rode wandelroute om beide locaties te bekijken. Een deel van de route gaat over het dijklichaam van het voormalige Duits Lijntje. Klik hier voor de wandelroute.

Met wie

De inrichting van de percelen werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen