Gijzenrooische Zegge

In het natuurgebied Gijzenrooische Zegge, tussen Eindhoven en Geldrop, wordt voormalige landbouwgrond omgevormd naar waardevolle natuur, in het kader van de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Brabants Landschap heeft de percelen aangekocht en ontwikkelt ze tot natuurlijke graslanden en akkers. Ook worden landschapselementen zoals singels en poelen aangelegd. Soorten als roodborsttapuit, geelgors, echte koekoeksbloem, oranje zandoogje en alpenwatersalamander kunnen hier van profiteren.

Wanneer

De werkzaamheden vinden plaats in de periode augustus tot en met november 2019.

Waarom

Brabants Landschap werkt mee aan het realiseren van het Natuur Netwerk Brabant. Het natuurgebied Gijzenrooise Zegge wordt met het toevoegen van deze gronden groter en daardoor robuuster. Ook wordt het ook mogelijk om later in samenspraak met Waterschap de Dommel te werken aan de Natte Natuurparel Gijzenrooische Zegge / Kleine Dommel, waarbij hydrologisch herstel uitgevoerd kan worden. Het landschap van de Gijzenrooische Zegge bestaat uit hoog en laag gelegen delen. Bij de inrichting van de terreinen wordt rekening gehouden met dit landschap en het historische gebruik.

Hoe

De lage delen zijn het natst. De graslanden staan onder invloed van kwel (grondwater uit diepe ondergrond). Hier kunnen heel goed soortenrijke graslanden ontwikkeld worden. Vroeger waren deze terreinen ook alleen geschikt als hooilanden; voor akkerbouw of begrazing door vee was het te nat. Door deze terreinen te maaien en het maaisel af te voeren, kan zich een soortenrijke vegetatie ontwikkelen.

De hoge terreindelen bestonden vroeger uit (graan)akkers. De nieuw verworven terreinen op deze hoge plaatsen worden weer ingericht als akker. Het graan wordt biologisch verbouwd, dus zonder kunstmest en chemische bestrijding. De akkerrand wordt ingezaaid met een kruidenrijk bloemenmengsel.

De percelen werden vroeger omzoomd door heggen en singels. Later zijn door schaalvergroting de heggen en kavelgrensbeplantingen verdwenen. Deze worden in dit project deels terug geplant. Geelgors en roodborsttapuit houden van deze kleinschalige gebieden.

Op twee plekken worden poelen aangelegd. Ze vormen geschikte leefgebieden voor de alpenwatersalamander

Zien

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het noordelijk deel van de Gijzenrooische Zegge. U kunt een wandeling maken vanaf het startpunt aan de Gijzenrooi in Geldrop

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van het gebied: Mari de Bijl, tel. 06-52 31 88 30

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen