Pannenhoef

Met bijdragen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant is rond Landgoed De Pannenhoef in Zundert / Etten-Leur 5,6 hectare grond aangekocht (verspreid over 3 percelen).

- Projectlocatie Lokkerberg, Rijsbergen/Zundert (klik hier voor de locatie)
Dit perceel grenst direct aan bestaande natuur. Rondom het nieuwe perceel is eerder al geïnvesteerd in de natuur met als doel het water in het natuurgebied zo hoog mogelijk te houden. De nieuw aangekochte percelen vormen een overgang naar de intensieve landbouwgronden er omheen. Bovendien kan door de nieuwe inrichting van het perceel meer ondiepe kwel naar boven komen in het nabijgelegen Kolkven.

Op het perceel zijn oude rasters van kleinere weitjes verwijderd en is één nieuwe omheining aan de buitenrand terug geplaatst. Zo kan het als één begrazingsgebied beheerd worden. De waterloop is ondieper gemaakt en er is bos aangeplant. Het beheer van het grasland is er op gericht kruiden- en faunarijk grasland te ontwikkelen. Dit zal worden gedaan door begrazing, zoals op naastgelegen percelen van de Pannenhoef ook gebeurt.

De uitbreiding van het bestaande bos met o.a. eik en linde zorgt voor een landschappelijk aantrekkelijk beeld en het is een extra buffer tegen vermesting en verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen van omliggend agrarisch land. Voor vogels zoals zwartkop en zanglijster is deze bosuitbreiding gunstig. Het kruiden- en faunarijk grasland sluit aan op de openheid van het beekdal. Dit is interessant voor weidevogels als grutto en wulp.  

- Projectlocatie Kwekerijweg, Etten-Leur (klik hier voor de locatie)
De andere projectlocatie ligt aan de Kwekerijweg in Etten-Leur. Op één perceel is het bos uitgebreid met linde en zwarte els en is struweel geplant met besdragende soorten. Op het andere perceel is een lijnvormige houtwal geplant en wordt een kruiden- en faunarijk grasland ontwikkeld. Hier zijn ook 3 solitaire bomen geplant; een linde, walnoot en eik. Het bos en de houtwal zijn belangrijke landschapselementen voor vleermuizen, ze gebruiken dit om te navigeren in het landschap. Voor het grasland zijn vlinders de doelsoorten.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen