Werk in uitvoering

Net na de herfstvakantie is in het natuurgebied Keent gestart met graafwerkzaamheden om meer ruimte te geven aan stroomdalflora. Dit zijn bijzondere planten die alleen voorkomen langs de grote rivieren in Nederland zoals Maas en Rijn.

Waarom:

Uit het onderzoek Maas in Beeld in Keent in 2017 bleek dat er voor deze soortgroep in Keent nog wel extra kansen lagen. Met steun van de Provincie Noord-Brabant worden ca. 5 ha eenvormige graslanden ondiep geplagd tot op de schralere ondergrond. Langs de Maas komt zavelige grond bloot te liggen en op een ander deel komt fijn grind aan de oppervlakte. De verwachting is dat stroomdalplanten zoals Duits viltkruid, Echt duizendguldenkruid, Rode ogentroost en Zacht vetkruid zich de komende jaren zullen vestigen op deze open bodem. De zaden van dergelijke soorten worden verspreid tijdens hoogwater van de Maas of door de aanwezige grazers (Taurossen en Exmoors). De ontwikkeling van meer bloemrijke graslanden geeft ook insecten als bijen en dagvlinders een boost.

Hoe:

Met de vrijkomende grond wordt een particulier agrarisch perceel opgehoogd in de Lage Wijth bij Grave. Ook wordt een overbodige sloot gedempt. De grondwaterstand in enkele laagtes gaat daarmee omhoog en naar verwachting kunnen kwelplanten hier ook profijt van hebben. Ook blijft er wat langer water staan in de moerasjes en ontstaan er zones met zgn. “plasdras” condities. Hier profiteren een aantal bijzondere vogelsoorten weer van bij het zoeken van voedsel, rust en broedplaats. Door het dempen van de sloot kunnen ook enkele percelen worden toegevoegd aan de begrazingseenheid van Keent. Het gaat deels om wat hoger gelegen oeverwalgronden, van de voormalige loop van de Maas. Begin december zijn de werkzaamheden gereed.

Kijken:

Tot die tijd zal er geen recreatieve toegang tot het werkgebied mogelijk zijn vanwege de veiligheid. Ook de Taurossen en Exmoors zijn tijdelijk afgesloten van dit oostelijk deel van Keent. Houdt u er rekening mee dat u bij het struinen door het wel toegankelijke deel van Keent tijdelijk meer dieren dan normaal tegen kunt komen.

Vragen:

Voor verder vragen over dit project kunt u terecht bij de beheerder van Keent: Gijs Looijen, 06- 42 23 83 05. Rechts op de pagina kunt u doorklikken naar een pagina over het eerste deel van de optimalisatie werkzaamheden in Keent.

 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen