Werk in uitvoering

Brabants Landschap is in oktober van dit jaar gestart met de sloop van de oude steenfabriek bij Udenhout.

Wanneer:
In oktober 2017 is gestart met sloop van de voormalige steenfabriek D'n Oven', op de heide bij Udenhout. Een einddatum voor de werkzaamheden is nog niet genoemd.

Waarom:
In 1993 stopte de steenfabricage op de heide bij Udenhout en kwam de fabriek in 2006 via-via  in handen van de gemeente Tilburg, die het een jaar later doorverkocht aan Brabants Landschap. Maar wat kunnen wij nou met een voormalig fabrieksterrein doen? Héél veel, voor zowel natuur als cultuur. Het terrein meet 17 hectare, waarvan 12 hectare al is gesaneerd. Daar hebben we het afgelopen jaar een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap van gemaakt, bestaande uit houtwallen, struwelen, akkertjes en poelen. Naar verwachting ontwikkelt het zich tot een leefgebied voor soorten als das, boomkikker en kamsalamander. Een wandelpad zal het gebied recreatief ontsluiten. 

Hoe:
Na sloop van het fabriekscomplex laten we de contouren - dat zijn de muren - staan, op een bescheiden hoogte van 30 cm. Binnen de contouren laten we de betonvloer liggen. Hierop zullen zich (korst)mossen vestigen, maar na verloop van tijd in de scheuren en spleten ook grassen, kruiden en zelfs bomen. De vegetatie-ontwikkeling zal hier langzaam verlopen. Buiten de contouren verwijderen we de asfaltverharding. Op het gebroken steenpuin dat zich hieronder bevindt, zal vrij snel een ‘ruderale’ vegetatie opslaan, bekend van stenige milieus. Planten van dit vegetatietype kenmerken zich doorgaans door hun groeikracht, bonte kleur en aangename geur.      

Naast een stuk smalspoor blijft de voormalige showroom behouden, ontworpen door de Tilburgse architect Noud Heerkens. Dit gebouw is bijzonder omdat het is opgetrokken uit de lokale steen in verschillende metselverbanden, bedoeld als reclame voor het bedrijf. Gedacht wordt aan een herbestemming: bewoning in combinatie met een informatiecentrum, eventueel uitgebreid met een theetuin.

Het voormalige fabrieksterrein grenst direct aan de spoorweg, reden waarom we met ProRail in gesprek zijn over de aanleg van een faunapassage onder het spoor door. Is deze hindernis geslecht, dan kunnen dieren via een al gerealiseerde ‘ecologische verbindingszone’ (evz) oversteken naar De Brand en omgekeerd. Dat is nodig voor de uitwisseling van genen. Geïsoleerde populaties lopen namelijk het gevaar uit te sterven als gevolg van inteelt. Als al deze ingrepen achter de rug zijn, is het ‘Van Gogh Nationaal Park’ weer een stap dichterbij. Dit park wil ‘Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen’ verbinden met ‘Nationaal Landschap Het Groene Woud’. Dat het fabrieksterrein in 2007 door Brabants Landschap kon worden aangekocht, was een uitvloeisel van de ‘Groene Mal’, een beleidsinstrument van de gemeente Tilburg om het stedelijke en landelijke gebied via strakke contouren duidelijk van elkaar te scheiden. Tien jaar later kunnen we het terrein eindelijk inrichten naar onze zin!

Met wie:
Brabants landschap werkt voor dit project nauw samen met ProRail in verband met de aanleg van een faunapassage onder het spoor door. 

Vragen:
Bel Martijn Fliervoet, districtsbeheer bij Brabants Landschap 0411 622 775. Of mail info@brabantslandschap.nl

Logo NPL per juli 2013 mogelijk gemaakt door

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen