Werk in uitvoering

Het Kanunnikesven en het Rietven zijn twee vennen in het Schuttersbos, het bosgebied van de Stratumse Heide in Eindhoven. Met name het Kanunnikesven is erg bijzonder, vanwege het hoogveen in het midden van het ven. Het eilandje bestaat uit zogenaamd actief hoogveen. Dat wil zeggen dat de kenmerkende veenmossen nog veen vormen en dat het zichzelf in stand houdt. Actief hoogveen is zeldzaam in Nederland. In 2022 laat Brabants Landschap, in nauwe samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland, werkzaamheden uitvoeren aan beide vennen. Ter bescherming van de natuur worden een aantal gedeelten langs de rand van het ven afgesloten voor recreatie, maar het ven blijft beleefbaar!

Bescherming van hoogveen
Op goed ontwikkeld hoogveen zijn heel specifieke en vrij extreme omstandigheden aanwezig waardoor er alleen specialistische planten kunnen groeien. Deze specialistische planten, zoals kleine veenbes, hoogveenveenmos, waterdrieblad en wateraardbei, zijn afhankelijk van zeer natte en zure omstandigheden. Omdat deze situaties schaars zijn, is het belangrijk het actieve hoogveen in het Kanunnikesven te beschermen.

De groei van berken en dennen op het eiland heeft er voor gezorgd dat de hoogveenbult aan de bodem is vastgegroeid. Maar het is juist belangrijk voor de vorming van hoogveen dat het vegetatiepakket kan meebewegen met schommelingen van het waterpeil. Daarom worden de bomen op het eiland verwijderd.

Naald- en loofbomen
Rondom het Kanunnikesven, en ook bij het Rietven, worden naaldbomen verwijderd. Zo ontstaat ruimte voor loofbomen zoals eik, beuk en berk. We doen dit om er voor te zorgen dat er meer regenwater in de vennen terecht kan komen. Naaldbomen verdampen meer water dan loofbomen. Ook worden naaldbomen niet kaal in de winter, waardoor regenwater heel moeilijk tot aan de bodem komt.

Het hout dat vrijkomt, blijft achter in het bos. Het dode hout biedt ruimte aan insecten en kleine zoogdieren. Bij de afbraak van het hout wordt de bodem gevoed en er wordt ook koolstof opgeslagen in de bodem. Dit versterkt de sponswerking van de bodem in de omgeving van de vennen.

Plaggen en recreatie
Op het eiland en in de randzone van het Kanunnikesven wordt een laagje van de bodem ‘afgeschraapt’, dit wordt plaggen genoemd. Hier kunnen nieuwe planten kiemen. Deze plekken, met onder andere dopheide, zonnedauw en moeraswolfsklauw, zijn kwetsbaar voor betreding. De recreatiedruk wordt gestuurd door sommige delen langs het ven af te sluiten. Het pad aan de zuidzijde van het Kanunnikesven wordt verlegd. Het ven blijft beleefbaar voor het publiek!

Planning
In juni 2022 worden de bomen die verwijderd moeten worden, gemarkeerd met verfstrepen.
Vanaf half augustus worden de werkzaamheden op het eiland uitgevoerd en vanaf begin september rondom de vennen. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor eind oktober 2022 afgerond.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de werkzaamheden contact op met Nick Jeurissen, beheerder bij Brabants Landschap. Tel. 0411-760578.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen