Werk in uitvoering

Februari 2018 is Waterschap De Dommel gestart met het uitvoeren van plannen rond de Kleine Dommel. Het gaat om het gebied tussen de A67 bij Geldrop en Kasteel Heeze.

Update: In december 2017 is de bouw van de dubbele kantelstuw bij de A67 zichtbaar gevorderd. Een bijzondere mijlpaal was toen de twee kleppen uit de fabriek kwamen. De roestvrijstalen gevaartes zijn elk 5 m breed bij 4,3 m hoog en diep. Na een dag uitstel vanwege code rood op de besneeuwde wegen, gingen ze op bijzonder transport. In de vroege ochtend van 13 december 2017 arriveerden de kleppen op de bouwplaats. Het was een spannend moment toen ze op hun plek werden gehesen in de betonnen constructie. Het Eindhovens Dagblad heeft er een artikel aan gewijd met veel mooie foto’s.

De stuw bij de A67 wordt de komende maanden verder afgewerkt. Op 14 december is het laatste beton gestort voor het brugdek. Het grondwerk rond de stuw wordt afgewerkt. Verder wordt de techniek geïnstalleerd voor de aansturing van de kantelstuwen. Als alles is getest, is de stuw klaar om in gebruik te worden genomen. De tijdelijke damwanden worden verwijderd en het water van de Kleine Dommel stroomt dan voor het eerst door de stuw. Daarna volgt demping van de tijdelijke bypass, waarmee de beek nu om de bouwput wordt geleid. Tenslotte kan de aannemer de kade langs de A67 afmaken en hekwerken plaatsen

Meer informatie: www.dommel.nl/kleinedommel

Waarom:
Het dal van de Kleine Dommel tussen Geldrop en Heeze wordt ingericht als waterbergingsgebied. Woonwijken in Geldrop lopen daardoor veel minder risico op overstroming.
Als de geplande kades zijn aangelegd, kan in dit bergingsgebied bij extreme en langdurige regenval veel meer water dan nu worden geborgen. In totaal maximaal 1,5 miljoen m3. Het dal van de Kleine Dommel heeft van nature een 'badkuip'-vorm en is daarom erg geschikt voor waterberging. De beek treedt bij hoogwater nu ook buiten zijn oevers.

Hoe:
Behalve voorkomen van wateroverlast wordt ook gewerkt aan de Kleine Dommel zelf en de aangrenzende natuurgebieden. De beek en het beekdal worden natuurlijker door nieuwe meanders te graven en op enkele plaatsen de brede loop te versmallen. Een mooier landschap met een natuurlijke beek. Het waterschap werkt hiervoor samen met Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Ook met andere (terrein)eigenaren is regelmatig overleg. Verder worden maatregelen genomen om het grondwaterpeil lokaal te laten stijgen en het (regen)water langer in natuurgebieden te houden. Zo krijgt zeldzame natuur, die door verdroging is aangetast, weer een kans.

Vragen:
Bel kantoor Brabants Landschap 0411 - 62 27 75. Of mail mfliervoet@brabantslandschap.nl

Bouwapp
Volg alle actuele ontwikkelingen nu ook via de Bouwapp. Eenvoudig te installeren op uw mobiele telefoon of tablet. Download de app in de App Store of Google Play en zoek op het project "Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel". 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen