Advies

Boeren en buitenlui kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verfraaiing van het landschap en aan de verhoging van natuurwaarden. Een goed advies over de wijze waarop dit gestalte kan krijgen is hierbij van belang. Ook is er soms de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen. Hiervoor bestaan diverse regelingen die – afhankelijk van de locatie en de aard van de maatregelen – ingezet kunnen worden.

Coördinatiepunt Landschapbeheer
Vaak wordt het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap om advies gevraagd. Het is echter niet mogelijk om alle aanvragen op voorhand te ondersteunen via een veldbezoek of een advies aan de keukentafel. Daarom hebben wij een vragenlijst opgesteld aan de hand waarvan wij u advies kunnen geven.

Vul het formulier ‘Subsidie- en advies check’ in en u ontvangt een advies
(Gedurende de zomervakantie kan het enige weken duren voordat het bericht wordt opgevolgd.)