Subsidiemogelijkheden

Voor de aanleg en het beheer van kleine natuur- en landschapselementen kan vaak subsidie worden aangevraagd. Wij kennen de regelingen door en door en weten precies wanneer een project voor een bijdrage in aanmerking komt.

Onderstaande tabel geeft een grof overzicht van de beschikbare regelingen. Als een project aan de eisen van die tabel voldoet, wil dit niet zeggen dat er altijd budget beschikbaar is. Andersom zijn er projecten die niet in de tabel passen, maar waarvoor wel tijdelijk geld beschikbaar is. Onze gebiedsmedewerkers (zie widget onderaan) zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn bereikbaar voor vragen.
 

Stap 1  -  Wilt u subsidie aanvragen voor een project van een natuurvereniging of vrijwilligersgroep?

 

Stap 2  -  Is de subsidie bedoeld voor een speciale soort?

 

 Stap 3  -  Ligt het terrein binnen het Natuur Netwerk Brabant*?

 

Stap 4  -  Waar ligt het element of waar wilt u een nieuw landschapselement aanleggen?

Normaliter was u gewend om het formulier 'subsidie en advies check' te downloaden en ingevuld op te sturen. Inmiddels is het formulier gedigitaliseerd en is deze direct in te vullen op deze pagina.   

* Het Natuur Netwerk Brabant (NNB) is een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden en verbindingen daartussen. Of een gebied binnen de NNB ligt, bepaalt mede welke subsidie aangevraagd kan worden. Weten waar de NNB ligt? Gebruik de interactieve kaart van de Provincie.

** Voor het Groen Blauw Stimuleringskader geldt de volgende definitie voor het erf: 'het erf bestaat bij een agrarisch bedrijf uit het bebouwingsvlak volgens het bestemmingsplan. Tot het erf van een burgerwoning of niet agrarische bedrijfswoning wordt in ieder geval gerekend de grond die in een straal van 150 meter rond de woning is gelegen en in eigendom is van de eigenaar van de woning'.

N.B. Aan subsidies zijn allerlei gedetailleerde voorwaarden verbonden, die bovendien regelmatig veranderen. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.