Meldingsnetwerk voor vleermuizen en steenmarters in gebouwen

Tussen 2008 en 2010 is het ‘Meldingsnetwerk voor vleermuizen en steenmarters in gebouwen’ opgericht. Dit is een samenwerking tussen de Zoogdiervereniging, het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants landschap en de Brabantse gemeenten.
Het meldingsnetwerk is één van de actiepunten uit het Soortbeschermingsplan Vleermuizen Noord-Brabant. 

De werking

Mensen die overlast hebben van vleermuizen of steenmarters in gebouwen nemen contact op met het gemeentelijke meldpunt (bij zowel deelnemende als niet-deelnemende gemeenten). De gemeente zal vervolgens een opgeleide vrijwilliger inschakelen die de melding verder afhandelt. 

In de meeste gevallen is tekst en uitleg over de leefwijze van vleermuizen of de steenmarter voldoende om het probleem op te lossen; hun aanwezigheid in het gebouw is vaak maar tijdelijk en daardoor acceptabel. Soms zijn kleine ingrepen nodig om het probleem op te lossen. Is de overlast die de dieren veroorzaken niet eenvoudig op te lossen dan wordt bekeken of, hoe en wanneer maatregelen genomen kunnen worden om terugkeer onmogelijk te maken en hoe dit verlies van een verblijfplaats eventueel is te compenseren. 

De vrijwilliger vult na afloop een online meldingsformulier in. Zo kan het netwerk de afhandeling goed monitoren. De gemeenten die het betreft, krijgen na afloop van het ‘seizoen’ deze formulieren ter informatie toegestuurd. Bovendien worden via een nieuwsbrief de resultaten teruggekoppeld. 

Deelname

Vanuit het meldingsnetwerk wordt voor vrijwilligers een introductieavond en/of cursus verzorgd. Tevens worden vaccinaties of overige onkosten vergoed en wordt er een jaarlijks informatiebijeenkomst gehouden om uitwisseling te bevorderen. 

De meeste gemeenten in Brabant doen aan het meldingsnetwerk mee. Dit kan voor een kleine bijdrage die berekend is op basis van het inwoneraantal van de gemeente. Hierdoor kan het netwerk alle kosten financieren (er is geen winstoogmerk). Op de kaart hieronder ziet u welke gemeenten per oktober 2018 deelnemen aan het netwerk.

Kaart Vleermuisnetwerk deelnemende gemeentes 20200612 600dpi3

De gemeenten die niet aan het meldingsnetwerk deelnemen handelen zelf de meldingen af of kunnen alsnog met het Coördinatiepunt bij Brabants Landschap contact opnemen voor deelname (0411 - 66 40 10). 

Meer weten?

Lees meer in de brochures en het Infoblad hieronder bij de downloads. Op www.vleermuis.net treft u nog meer informatie aan over vleermuizen. Een paar keer per jaar wordt de nieuwsbrief ‘Vleermuiswerk uitgegeven. 

Downloads
Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen