Natuurherstel

Veel Brabantse natuur is in het verleden beschadigd. Leefgebieden kunnen vervuild zijn, of dieren verdwenen.

De natuur herstellen is complex werk, dat in elk gebied om een net iets andere aanpak vraagt. Eerste stap is altijd om de milieucondities te herstellen.

 

 

 

Milieu herstellen
In veel natuurgebieden speelt water een cruciale rol. Talloze planten en dieren zijn namelijk afhankelijk van een natuurlijke vochtigheid van het gebied, maar door bijvoorbeeld grondwaterwinning en landbouw zijn veel gebieden te droog geworden. Vaak hangt de waterhuishouding samen met andere milieuproblemen zoals verzuring. Als het grondwater bijvoorbeeld hoog genoeg staat, komt er soms kalkrijk water boven waardoor zuren gebufferd worden. Verdroging oplossen helpt dan meteen tegen verzuring.

Water en Brand
Een gebied natter maken lijkt gemakkelijker dan het is. Water met stuwtjes vasthouden lijkt bijvoorbeeld oplossing, maar is het lang niet altijd. Water is er namelijk in allerlei soorten. Regenwater is een beetje zuur, terwijl grondwater meestal (niet altijd) zuren buffert. Als water zomaar wordt vastgehouden dan duwt het regenwater als het ware op het grondwater. Resultaat: het zure water wordt niet afgevoerd en het grondwater wordt weggedrukt. In natuurgebied de Brand hebben we dit probleem, samen met anderen, opgelost door bepaalde sloten ondieper te maken en alleen op de juiste plaatsen stuwtjes te plaatsen. Het gebied wordt dan natter terwijl regenwater gewoon wordt afgevoerd.

Herintroductie
Het herstellen van de waterhuishouding is bijvoorbeeld goed voor de boomkikker. In de Brand waren gelukkig nog boomkikkers aanwezig. In zo’n geval zullen we de dieren niet snel opnieuw uitzetten. De dieren in de Brand zijn genetisch namelijk aangepast aan de omstandigheden op die plaats en door introduceren van vreemde genen kan die precieze aanpassing verloren gaan. We zijn daarom altijd heel terughoudend met herintroductie. Alleen als dieren echt helemaal verdwenen zijn en het leefgebied helemaal hersteld, zetten we soms dieren uit. Dat doen we altijd in nauw overleg met deskundigen. Op deze manier hebben we samen met deskundigen van adviesbureau Natuurbalans uiteindelijk boomkikkers geherintroduceerd in De Mortelen en Valkenhorst. Een project met zeer goede resultaten, waar we nog steeds trots op zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=WjoGIBNhN34

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen