Samenwerking

Brabant telt bijna 2,5 miljoen inwoners en tienduizenden bedrijven. Als Brabants Landschap kijken we zorgvuldig naar al die belangen. Zonder onze eigen waarden te verliezen.

Buren, buurtbewoners en bezoekers

Met meer dan 17.000 hectare verspreid over de provincie hebben we veel buren. Vrijwel al onze terreinen zijn vrij toegankelijk en we staan open voor suggesties.

Samenwerkingspartners

Het Brabants Landschap werkt nauw samen met andere organisaties. Met elkaar houden we Brabant in alle opzichten aantrekkelijk. De natuur staat vaak onder druk. Natuurlijk kun je daar als organisatie fel tegenin gaan. Wij vind het echter effectiever om samen te kijken naar de beste oplossing en anderen mee te laten delen in de meerwaarde van natuur.

Ondernemers

De economische waarde van natuur is aanzienlijk. Zo is het ziekteverzuim van mensen die in een groenere omgeving wonen gemiddeld lager en is de toeristische sector in grote mate afhankelijk van natuur. Het Brabants Landschap is er voor de natuur zelf en niet om economische belangen veilig te stellen, maar regelmatig zien we mooie combinaties tussen natuur en economie. Een paar voorbeelden:

LandschappenNL

Elke provincie heeft zijn eigen provinciale Landschap. Stuk voor stuk lokaal deskundig. En voor de rest weten we elkaar te vinden.

Landschapsbeheer Nederland

Kleine landschapselementen zijn er in het hele land en soortbescherming is overal nodig. Ons Coördinatiepunt Landschapsbeheer is daarom aangesloten bij Landschapsbeheer Nederland.

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij ondersteunt in Nederland 92 organisaties die actief zijn op het vlak van mens en natuur. Onlangs werd bekend dat deze goede doelenloterij de derde grootste private geldgever is ter wereld. Ook wij als Brabants Landschap spinnen daar garen bij, op drie fronten.