Buren, buurtbewoners en bezoekers

Met meer dan 17.000 hectare verspreid over de provincie hebben we veel buren. Vrijwel al onze terreinen zijn vrij toegankelijk en we staan open voor suggesties.

Onze doelstelling is helder: natuur en landschap duurzaam behouden. Dat betekent dat we zo efficiënt mogelijk beheren en inrichten. Daarnaast hebben we ons vaak te houden aan wet- en regelgeving. Zo moeten we bijvoorbeeld in de uiterwaarden bomen en struiken verwijderen zodat we droge voeten houden bij hoogwater.

Suggesties?
Maar binnen de kaders is meedenken meer dan gewenst. Zo werken we veel met boeren uit de buurt samen in bijvoorbeeld het begrazingsbeheer, is ons bestuur een afspiegeling uit de provincie en organiseren we bewonersavonden in verschillende natuurgebieden. Ook bij veel inrichtingsplannen is de omgeving betrokken. Vaak leidt het tot subtiele verschillen in inrichting en beheer, maar wel verschillen die er toe doen.

Heeft u zelf suggesties? Neem dan contact met ons op.