LandschappenNL

Elke provincie heeft zijn eigen provinciale Landschap. Stuk voor stuk lokaal deskundig. En voor de rest weten we elkaar te vinden.

Aan kleinschaligheid en maatwerk kleven ook nadelen. Daarom is in 1989 het samenwerkingsverband de12Landschappen opgericht. De12Landschappen (Stichting Unie van Provinciale Landschappen) heeft mede aan de basis gestaan van het nieuwe samenwerkingsverband LandschappenNL. Per 1 januari 2016 zijn vrijwel alle activiteiten van De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland ondergebracht bij stichting LandschappenNL.

Binnen LandschappenNL worden de belangen van alle procinciale landschappen behartigd op landelijk niveau en inhoudelijk ondersteund, zodat we van elkaar kunnen leren. Ook pakken we gezamenlijk projecten aan. 

Verder lezen