Blauwe Kamer

Ligging: 2 km ten zuiden van Breda, bij Ginneken en Ulvenhout.
Opmerkelijk: landgoedje aan de Mark met kamertjes

Werden kamers vroeger blauw geschilderd tegen vliegen en muggen? Of verwijst blauw hier naar de leitjes, waarmee het dak van de (voorname) boerderij was bedekt? Naar de herkomst van ‘blauw’ in ‘Blauwe Kamer’ is het gissen, maar bij een wandeling op dit kleine landgoed vallen je wel meteen de ‘kamertjes’ op: akkertjes en weitjes omgeven door brede houtwallen. Men spreekt in dit geval ook wel van ‘heiningen’. Ze geven de Blauwe Kamer een besloten, intieme sfeer.

Wandelen door een besloten karakter
De belevingswaarde wordt nog verhoogd door de overgang van hoog droog bos naar het dal van de Mark. Als Brabants Landschap proberen we dat besloten karakter te behouden, of zelfs nog te versterken. Dat doen we door de houtwallen in stand te houden en de weitjes te maaien. 

Daarom naar de Blauwe Kamer
  • Geschikt voor een korte rustgevende wandeling
Voorzieningen
Algemeen
  • Oppervlakte: 36 hectare