Het Groene Woud

Met het ‘Groene Woud’ wordt het gebied bedoeld binnen de stedendriehoek Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Hier liggen niet alleen onvervalste natuurgebieden - zoals bossen, heiden en vennen - maar vooral ook veel kleinschalig cultuurland, met rijen populieren op de perceelscheidingen. We willen voorkomen dat de genoemde steden naar elkaar toe groeien en het gebied dichtslibt met bebouwing en bedrijventerreinen. Daarom versterken we samen met partners de bestaande natuurgebieden en koppelen ze aan elkaar.

Brabants Landschap actief in Het Groene Woud
De Mortelen in het hart van Het Groene Woud is met dik 1000 hectare (10 km²) het grootste landschapsreservaat van Brabant en een van de grotere in ons land. Hier tref je nog de ouderwetse boerennatuur aan, zoals die op veel meer plaatsen te bewonderen was vóór de ruilverkavelingen vanaf de jaren ’60 toesloegen. Het is een zogenaamd ‘coulissenlandschap’, met elkaar opvolgende ‘kamertjes’ in onregelmatig en zelfs onvoorspelbaar verband. Dit maakt een wandeling door dit gebied op een bepaalde manier zelfs spannend.

Betoverende schoonheid
Een uitgebreid netwerk aan fiets- en wandelrouteknooppunten koppelt de vele kleine dorpen aan elkaar. Je geniet er van een afwisselend landschap met weitjes, akkers, sloten, poelen en bosjes. Als minnaar van schoonheid gaat je hart sneller kloppen in dit land van Bosch, Bruegel en Van Gogh (schilders), Coppens en Aartsen (fotografen).

Meer weten?

Activiteiten

10-06  Exclusief voor beschermers  Lees meer >