De Vilt

igging: ten zuidoosten van Oeffelt
Opmerkelijk: troebel water is nu weer helder

Een plas water in de vorm van een halve maan. Met drassige oevers waar ooievaars af en aan vliegen. Je ziet dat hier flink gewerkt is. Dat was om de natuur een injectie te geven, ten goede.

Wandelen bij het weggegraven veen
De Vilt is een oude meander van de Maas. Daarvan werd ze 12.000 jaar geleden langs natuurlijke weg afgesneden. Langzaam maar zeker vulde ze zich met veen, dat door de mens werd weggegraven. In 1920 was al het veen op en lag er een grote plas. Die werd later opgevuld met meststoffen. De oevers verbosten hierdoor en de waterkwaliteit verslechterde. In warme zomers brak in het voedselrijke water algenbloei uit. In 2010 greep Waterschap Aa en Maas in. Het bos werd gekapt en de plas uitgebaggerd. Sindsdien veert de natuur op. Vogels houden er graag halt op hun trek naar noorden of zuiden.

Daarom naar De Vilt
  • Interessant gebied om te vogelen, met soorten als ooievaar en waterral
Voorzieningen
  • Parkeerplaats Heibroekseweg 
  • Vrij wandelen op wegen en paden
  • Dwars door het gebied loopt het Kerkepad, een wandel- en fietspad
Algemeen
  • Oppervlakte: 154 hectare

 

 

Bekijk De Vilt op YouTube: