Zevenhutten

Ligging: ten zuidwesten van Cuijk
Opmerkelijk: hoogteverschillen tot 2,5 meter

Ooit lagen hier 7 armzalige boerderijtjes. Ze maakten het begin van een bijzondere ontginning: heide werd omgezet in eikenhakhout. Deze wijze van exploitatie voorzag in de behoefte aan hout. Om de kachel te laten branden en gereedschap van te maken. Vanwege de cultuurhistorie wordt het eikenhakhout in stand gehouden, maar het grootste deel van het bos mag ‘doorschieten’.

Bekijk de grote hoogteverschillen
De grote hoogteverschillen - tot wel 2,5 meter - zijn een relict uit lang vervlogen tijden. In de laatste ijstijd, 60.000 tot 10.000 jaar geleden, lag hier een ‘verwilderd rivierensysteem.’ Nu vormt het reliëf een dankbare uitgangssituatie voor de das: hij kan er zijn burcht graven. Om het kleinschalige cultuurlandschap te versterken zijn lanen en houtsingels aangelegd.

Daarom naar de Zevenhutten
  • Hoogteverschillen dragen bij aan een avontuurlijke familiewandeling
Voorzieningen
  • Parkeerplaats Hanshof 
  • Wandelroute (rood, 2,9)
Algemeen
  • Oppervlakte: 88 hectare