Helvoirts Broek

Ligging: uitgestrekt tussen Helvoirt en Esch
Opmerkelijk: één van de weinige Brabantse weidevogelgebieden

Een ‘broek’ is een lagergelegen gebied. Dat is het Helvoirts broek zeker. In sloten staat de waterviolier. Dan weet je onmiddellijk dat er ‘kwel’ uittreedt. Dat is grondwater, afkomstig van de hoger gelegen dalflank. Op de lager gelegen gebieden komt het weer naar boven. Daarnaast is het gebied erg open, vol bloemrijke weilanden.

Weidevogelgebied
Die combinatie van vocht en openheid maakt het Helvoirts broek tot één van de weinige echte weidevogelgebieden in Brabant. Je vindt er niet alleen de kievit, maar ook watersnip. Beide vogels die spectaculaire vluchten maken. Vooral de kievit is een echte vliegkunstenaar. Ondertussen luid roepend: “klakoewiet, klakowiet, kievit, kievit, kievit”.

Daarom naar het Helvoirts Broek
Voorzieningen
  • Parkeerplaats Esschebaan
  • Vrij wandelen op wegen en paden
Algemeen
  • Oppervlakte: 156 hectare