Melkveebedrijf coulissenlandschap

Het grootste deel van onze provincie bestaat uit zandgronden. Bomenrijen, knotbomen en houtsingels zijn karakteristiek.
Ze zorgen voor de groene dooradering van het landschap. De dooradering is de afgelopen decennia incompleet geworden.
Veel ‘boerenlandvogels’ en andere dieren zijn hierdoor sterk achteruitgegaan. Er zijn allerlei maatregelen mogelijk om
een ‘groene dooradering’ op bedrijfsniveau vorm te geven die goed inpasbaar zijn op een modern bedrijf.
De mogelijkheden vind u op het modelbedrijf.

Klik op een van de icoontjes en laat u inspireren om zelf aan de slag te gaan.