Melkveebedrijf open landschap

De grotere open en vochtige gebieden in onze provincie liggen op de overgang van het zand naar kleilandschap
(de beemden en overlaatgebieden) en in de komgebieden in het rivierengebied. Op de zandgronden liggen de
open gebieden verspreid. Het zijn jonge ontginningen die vaak de naam ‘heide’ dragen zoals de Schijndelse
Heide en Rielsche Heide. Het zijn de gebieden waar weidevogels zoals de grutto en kievit broeden, soorten die
het moeilijk hebben. Er zijn allerlei maatregelen voor weidevogels mogelijk die goed inpasbaar zijn op het bedrijf.
De mogelijkheden vind u op het modelbedrijf.

Klik op een van de icoontjes en laat u inspireren om zelf aan de slag te gaan.